Česko-slovenská liga  elektronického sportu
sazka-eleague-cs-go-offline-finale-kvalifikace

Sazka eLEAGUE | CS:GO | Offline finále kvalifikace

counter-strike-global-offensive

Hraje se

Counter-Strike: Global Offensive

Platforma

Windows icon

Uzavřený turnaj

Tento turnaj nemá povolené registrace.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Pořadatelem kvalifikačního a finálového kvalifikačního turnaje  Sazka eLEAGUE CS:GO  powered by iSport.cz (dále jen „turnaj“) do ligy Sazka eLEAGUE CS:GO powered by iSport.cz (dále také jako „liga“) je společnost CZECH NEWS CENTER a.s., IČ: 02346826, se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen pořadatel), technické řešení turnajů a superfinále poskytuje společnost Boosters s.r.o., zejm. prostřednictvím herního portálu Grunex.com.
 • Hráč účastnící se turnaje musí ke dni přihlášení do turnaje dovršit věk 16 let.
 • Harmonogram turnaje a herní systém je uveřejněn na webu SazkaeLeague.cz

2. OBECNÁ HERNÍ PRAVIDLA

Komunikace

 • Komunikaci s hráči v průběhu turnaje zajišťuje pro pořadatele jím stanovený administrátor/administrátoři
 • Veškeré komunikace s administrátory turnaje probíhá na komunikačním kanále DISCORD, v záložce „chat“. Určený zástupce týmu je povinen být na tomto kanále přítomen a komunikovat s administrátorem v případě potřeby a to po celou dobu turnaje.

   Pravidla

 • Každý tým musí nastoupit k zápasu s počtem 5 hráčů. Všechny zápasy se odehrávají formátem 5v5.
 • Tým musí dohrát zápas v počtu minimálně 4 hráčů.
 • Každý hráč je povinný mít uvedené své STEAM ID ve svém profilu na webu sazkaeleague.cz.
 • Hráč smí nastoupit k zápasu pouze se stejným STEAM ID, které uvedl ve svém profilu.
 • K zápasu smí nastoupit pouze hráč, který je veden na soupisce týmu na webu sazkaeleague.cz.
 • Hráč se nesmí vydávat za jiného hráče (používat účet jiného hráče).
 • Všechny zápasy se odehrávají na serverech určených pořadatelem.
 • Tým a jednotliví hráči nesmí používat vulgární, urážlivý či jinak nevhodný název, logo či přezdívky (nick). V takovém případě bude okamžitě vyloučen z turnaje.

Nepovolené programy

 • Je zakázáno používání jakýchkoliv externích aplikací, které nejsou originální součástí hry Counter Strike: Global Offensive.
  • Příklady takových aplikací: Jumpthrow, Stop shoot scripty, Center view scripty, Turn script, No recoil scripty, Burst fire scripty, Rate changers (lag scripty), FPS scripty, Anti-flash scripty nebo binding (snd_* bindings), Bunny hop scripty, Stop sound scripty.
 • Je zakázáno používat vlastní či jakkoliv upravené modely hráčů, zbraní a dalších textur. Zároveň je zakázáno v tomto směru jakkoliv upravovat ovladače grafiky.
 • Je zakázána úprava overlaye. Výjimkou jsou tyto případy:
  • cl_showpos 1
  • cl_showfps 1
  • net_graph 0/1 (není povoleno zneužívat net_graph k asistenci s mířením a tedy jej umisťovat kamkoliv v oblasti crosshairu)

Využívání chyb hry

 • Je obecně zakázáno využívat chyby a nedostatky hry, tj. nestandardní prvek/chování hry, které nebylo ze strany vydavatele hry zamýšleno či cíleně zahrnuto do hry. Nejčastější chyby a nedostatky hry jsou vyjmenovány v tomto odstavci níže. Neuvedené ostatních chyb či nedostatků hry v tomto seznamu neznamená automaticky jejich povolení. V případě pochybností se lze vždy před zahájením předmětného zápasu dotázat na stanovisko administrátora prostřednictvím DISCORD, které je rozhodné. Pokud není uvedena daná chyba hry níže, není nutně povolena. O potrestání hráče za využívání chyby, která není uvedena v pravidlech, rozhodne administrátor.
 • Sebevraždy za využití konzole jsou zakázány.

Úprava HUD

 • Uživatelské rozhraní může být upraveno dle libosti hráče pouze tak, aby žádná informace, která je dostupná ve standardní verzi HUD nebyla změněna, upravena či odstraněna.
 • Odpovědnost za použití upravené HUD nese výlučně hráč. V případě pochybností se lze vždy před zahájením předmětného zápasu dotázat na stanovisko administrátora prostřednictvím DISCORD, které je rozhodné.

DEMO

 • Každý hráč je povinen po celou dobu soutěžních zápasů (a to včetně knife kola či případného prodloužení) nahrávat tzv. „POV“ či „in-eyes“ demo. Tím se rozumí demo nahrávané z pohledu hráče. Není možné využívat GOTV demo.
 • Každý hráč je povinen poskytnout demo na vyžádání administrátora nebou soupeře, který podá protest.
 • Pokud hráč nedodá demo nebo dodá nekompletní či upravené demo bude jeho tým ze soutěže s okamžitou platností vyloučen.
 • Finální rozhodnutí o tom, zda je demo dostatečné, tj. zejm. kompletní (zachycující veškeré informace/situace nezbytné pro posouzení regulérnosti hry), nepoškozené demo, bez jakýchkoliv úprav a zásahů,  je vždy na administrátorovi, případně hlavním administrátorovi turnaje.
 • Hráč poskytne demo ve zkomprimované podobě (.zip, .rar), nahraje jej na některý z veřejně dostupných cloudů a odkaz ke stažení pošle administrátorovi.
 • Demo je nutné uchovávat minimálně 14 dní od odehrání zápasu.

3. KVALIFIKACE

 • Kvalifikačním turnajem se rozumí turnaje „Sazka eLEAGUE CS:GO powered by iSport.cz 1. až 4. (základní) kvalifikační turnaj“ Finálovým kvalifikačním turnajem se rozumí „Sazka eLEAGUE CS:GO powered by iSport.cz – Offline finále kvalifikace.“ Všechny takto označené turnaje jsou součástí kvalifikace.
 • Zápasy v (základním) kvalifikačním turnaji se hrají formátem single elimination, BO1.
 • Do 1. až 4. (základního) kvalifikačního turnaje se týmy registrují v souladu s harmonogramem turnaje. V každém z těchto kvalifikačních turnajů budou vždy v jejich 1. kole dvojice soupeřících týmů určeny losem pořadatele. V případě lichého počtu registrovaných týmů do kvalifikačního turnaje, může být pořadatelem určen losem i tým, který bude hrát až od následujícího (příp. následujících) kola, tak, aby vycházely vždy 2 soupeřící týmy proti sobě.
 • Pokud se hráč s týmem kvalifikuje do finálového kvalifikačního turnaje, nesmí se již zúčastnit žádných dalších kvalifikačních turnajů.
 • Tým musí do finálového kvalifikačního turnaje nastoupit ve stejném složení, ve kterém se do tohoto turnaje kvalifikoval. Je povolený jeden host a ten musí být potvrzený administrátorem. Pokud tým nebude schopný nastoupit ani přes toto opatření, může to nahlásit administrátorovi. Ten posoudí konkrétní situaci, ve které má možnost povolit více hostů (vážnost situace posuzuje administrátor).
 • Tým musí mít na soupisce minimálně 2 hráče, kteří mají trvalý pobyt na území České nebo Slovenské republiky.
 • Tým smí nastoupit k zápasu minimálně se 2 hráči, kteří mají trvalý pobyt na území České nebo Slovenské republiky.
 • Tým může mít pro kvalifikaci na soupisce 8 hráčů.
 • Tým prostřednictvím svého zvoleného zástupce je povinen v procesu „check-in“ potvrdit svoji účast v turnaji. Čas na provedení „check-in“ je uveden na kartě turnaje.
 • Pokud se některý z hráčů/tým nedostaví k zápasu do 15 minut po jeho oficiálním začátku, dochází k diskvalifikaci celého týmu. Stand-in ani jiná forma náhrady nepřítomného hráče není možná. Přítomný tým podá protest a prokáže screenshotem, že se soupeřící hráč/tým nedostavil.

Průběh

 • K určení stran se odehraje knife kolo, kdy Tým, který oproti druhému týmu v takovém knife kole zvítězí, získá právo volby strany pro daný zápas.
 • V případě pádu serveru dříve jak ve třetím kole hry se zápas restartuje a hra začíná znovu od začátku. V případě pozdějšího pádu serveru kontaktují kapitáni týmů administrátora, který obnoví zápas ze zálohy.
 • Tým má právo využít v zápase jednu pauzu a to maximálně 5 minut. Při vyvolání pauzy musí hráč všem hráčům sdělit důvod pauzy.
 • Případné prodloužení se hraje systémem MR3 s 10 000$ jako startovací částkou.
 • V kvalifikaci nesmí tým během zápasu vyměnit hráče.
 • Pokud je turnaj přerušen pořadatelem během zápasu a v turnaji nelze v daný den pokračovat (zejm. technické důvody či vyšší moc), budou všechny rozehrané zápasy odehrány v případný náhradní termín určený pořadatelem od začátku.
 • Hráč smí streamovat POV zápasu pouze se 180 sekundovou (3min) prodlevou.
 • Offline finále kvalifikace se vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v ČR odehraje online v čase určeném pořadatelem a pořadatel si vyhrazuje veškerá vysílací práva. Streamovat zápasy offline finále není hráčům a týmům povoleno. Restreamování zápasů ostatními uživateli není bez výslovného souhlasu pořadatele dovoleno. 

Protest

 • Pokud tým nesouhlasí s výsledkem zápasu, má právo vznést protest k administrátorovi turnaje. Ke vznesení protestu využije webový systém a spojí se s administrátorem na komunikačním kanále discord.
 • Protest lze vznést pouze po dobu 30min. od odehrání zápasu a tým nesmí v turnaji během této doby odehrát nebo hrát jiný/následující zápas.
 • Ve sporech týkajících se turnaje je vždy rozhodující verdikt pořadatele, který je zpravidla činěn prostřednictvím administrátora, případně hlavní administrátora.

Mapy

 • Mapu si hráči vybírají přímo na serveru.
 • Mapy budou vybrány z následujícího výčtu:
  • de_inferno
  • de_train
  • de_mirage
  • de_nuke
  • de_overpass
  • de_dust2
  • de_vertigo

Finálový kvalifikační turnaj

 • Do finálového kvalifikačního turnaje se kvalifikují vždy první dva týmy z každého kvalifikačního kola.
 • Finálový kvalifikační turnaj obsahuje čtyři zápasy. Vítězný tým každého zápasu postupuje do Sazka CS:GO eLEAGUE powered by iSport.cz.
 • Týmy budou do zápasů nasazeny na základě umístění v dané kvalifikaci a dle následujícího klíče:
  • 1. místo v kvalifikaci #1 – 2. místo v kvalifikaci #4
  • 1. místo v kvalifikaci #2 – 2. místo v kvalifikaci #3
  • 1. místo v kvalifikaci #3 – 2. místo v kvalifikaci #2
  • 1. místo v kvalifikaci #4 – 2. místo v kvalifikaci #1
 • Všechny zápasy se odehrají formátem BO5 (tým musí pro vítězství v zápase vyhrát tři mapy).
 • Tým musí do finálového kvalifikačního turnaje nastoupit ve stejném složení, ve kterém se do tohoto turnaje kvalifikoval. Je povolený jeden host a ten musí být potvrzený administrátorem. Pokud tým nebude schopný nastoupit ani přes toto opatření, může to nahlásit administrátorovi. Ten posoudí konkrétní situaci, ve které má možnost povolit více hostů (vážnost situace posuzuje administrátor).
 • Postoupivší týmy do Sazka eLEAGUE CS:GO powered by iSport.cz budou pro účast v lize muset splňovat zejména následující podmínky:
  • Všichni hráči musí být starší věku 16 let.
  • Tým musí být právnickou osobou (s.r.o, a.s., z.s. atd…)
  • V základní sestavě týmu musí setrvat minimálně 3 hráči, se kterými se tým do ligy kvalifikoval.
  • Na soupisce základní sestavy musí být minimálně 2 hráči s trvalým pobytem na území České nebo Slovenské republiky.
  • Vedení ligy, tj. pořadatel, musí schválit název i logo kvalifikovaného týmu.
  • Na soupisce týmu v lize bude povoleno max. 10 hráčů a jeden trenér.
  • Hráč/i nesmí být za uplynulé dva roky trestáni za používání nepovolených programů a aplikací na jakémkoliv turnaji.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Je přísně zakázáno záměrně zdržovat či narušovat turnaj/ligu nebo porušovat jeho pravidla.
 • Pokud se tým nebo hráč proviní proti pravidlům turnaje, rozhodne pořadatel o postihu.
  Možné postihy:
  • ústní varování
  • ztráta určitého počtu kol v rámci jedné nebo více map
  • ztráta určitého počtu map v rámci zápasu
  • kontumace zápasu
  • vyloučení týmu z konkrétního kvalifikačního turnaje
  • diskvalifikace týmu z celé kvalifikace

   Volba postihu je výhradně na uvážení pořadatele turnaje. Postih je vždy udělen celému týmu. Pořadatel může udělit postih týmu na základě udělení postihu hráči nebo týmu v jiné kompetitivní soutěži hrané ve hře Counter Strike: Global Offensive.

   Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit sporné situace či jiné situace mající dopad na regulérnost, dobrou pověst turnaje/ligy vzniklé v průběhu turnaje/ligy. Rozhodující je v takových případech posouzení a stanovisko pořadatele. Ve výše uvedených případech je pořadatel oprávněn vyloučit hráče či tým z turnaje. Získané místo v kvalifikaci, resp. postup do ligy není soudně vymahatelné.
    
 • Z turnaje jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., Boosters s.r.o. a  a osoby jim blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 • Pravidla navazující ligy jsou dostupná ZDE
 • Pořadatel bude zpracovávat osobní údaje hráčů turnaje, resp. ligy v souladu s Informací o zpracování osobních údajů.
 • Každý hráč musí ve svém webovém profilu uvést pravdivé údaje, v opačném případě může být diskvalifikován on nebo celý jeho tým.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv turnaj či navazující ligu bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její pravidla.