sazka-eleague-open-dota2-kvalifikace-1

Sazka eLEAGUE OPEN | Dota2 | Kvalifikace #1

Zařazen do ligy Sazka eLEAGUE OPEN | Dota 2
dota-2

Hraje se

Dota 2

Platforma

Windows icon PC

Registruj se do turnaje

Máš rád pořádné výzvy? Zapoj se do turnaje a srovnej své síly s ostatními hráči a ukaž, kdo je tady nejlepší!

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Pořadatelem kvalifikačního a finálových kvalifikačních turnajů  Sazka eLEAGUE Dota 2  powered by iSport.cz (dále jen „turnaj“) do ligy Sazka eLEAGUE Dota 2 powered by iSport.cz (dále také jako „liga“) je společnost CZECH NEWS CENTER a.s., IČ: 02346826, se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen pořadatel), technické řešení turnajů a superfinále poskytuje společnost Boosters s.r.o., zejm. prostřednictvím herního portálu Grunex.com.
 • Hráč účastnící se turnaje musí ke dni  přihlášení do turnaje dovršit věk 16 let.
 • Harmonogram turnaje a herní systém je uveřejněn na webu SazkaeLeague.cz

2. OBECNÁ HERNÍ PRAVIDLA

Komunikace

 • Komunikaci s hráči v průběhu turnaje zajišťuje pro pořadatele jím stanovený administrátor/administrátoři
 • Veškeré komunikace s administrátory turnaje probíhá na komunikačním kanále DISCORD, v záložce „chat“. Určený zástupce týmu je povinen být na tomto kanále přítomen a komunikovat s administrátorem v případě potřeby a to po celou dobu turnaje.

Pravidla

 • SAZKA eLEAGUE OPEN se nesmí zúčastnit hráč, který je zapsán na soupisce týmu, který se účastní SAZKA eLEAGUE.
 • Každý tým musí nastoupit k zápasu s počtem 5 hráčů. Všechny zápasy se odehrávají formátem 5v5.
 • Tým musí dohrát zápas v počtu minimálně 4 hráčů.
 • Každý hráč je povinný mít uvedené své STEAM ID ve svém profilu na webu sazkaeleague.cz.
 • Hráč smí nastoupit k zápasu pouze se stejným STEAM ID, které uvedl ve svém profilu.
 • K zápasu smí nastoupit pouze hráč, který je veden na soupisce týmu na webu sazkaeleague.cz.
 • Hráč se nesmí vydávat za jiného hráče (používat účet jiného hráče).
 • Všechny zápasy se odehrávají v „Captains mode.“
 • Všechna lobby musí mít nastavenou prodlevu(delay) 5 minut.
 • Každý tým má právo využít  v zápasu jednu pauzu a to maximálně 10 minut. Při vyvolání pauzy musí hráč všem hráčům sdělit důvod pauzy.
 • Hra končí v až v momentě, kdy vybouchne jeden z trůnů a objeví se závěrečná tabulka. Pokud hráč využije mechaniky „gg“ a do 10 sekund ji odvolá, hra pokračuje dále.
 • Tým a jednotliví  hráči nesmí používat vulgární, urážlivý či jinak nevhodný název, logo či přezdívky (nick). V takovém případě bude okamžitě vyloučen z turnaje.
 • Každý tým může přidat maximálně jednoho hráče do svého týmů za celý cyklus (2 kvalifikací a jednoho kvalifikačního finále).
 • Slot v Sazka eLEAGUE Open patří uživateli, který je označen jako majitel na profilové stránce týmu na webu SazkaeLeague.cz.

Nepovolené programy

 • Je zakázáno používání jakýchkoliv externích aplikací, které nejsou originální součástí hry Dota 2.

Využívání chyb hry

 • Je obecně zakázáno využívat chyby a nedostatky hry, tj. nestandardní prvek/chování hry, které nebylo ze strany vydavatele hry zamýšleno či cíleně zahrnuto do hry. V případě pochybností se lze vždy před zahájením předmětného zápasu dotázat na stanovisko administrátora prostřednictvím DISCORD, které je rozhodné.

3. KVALIFIKACE + Bodování

 • Kvalifikace má tři cykly.
 • Každý cyklus se skládá ze dvou kvalifikací a pak následného finále.
 • Kvalifikačním turnajem se rozumí turnaje „Sazka ELEAGUE DOTA 2 OPEN powered by iSport.cz – 1. až 6. (základní) kvalifikační turnaj“ Online finálovým turnajem se rozumí „Sazka ELEAGUE DOTA 2 OPEN powered by iSport.cz –  1 až 3 kvalifikační finále“. Online finálovým turnajem se rozumí „Sazka ELEAGUE DOTA 2powered by iSport.cz – Online finále.“ Všechny takto označené turnaje jsou součástí kvalifikace turnaje.
 • Zápasy v základním kvalifikačním turnaji a kvalifikačním turnaji se hrají formátem single elimination, BO1.
 • Do 1. až 6. (základního) kvalifikačního turnaje se týmy registrují v souladu s harmonogramem turnaje. V každém z těchto kvalifikačních turnajů budou vždy v jejich 1. kole dvojice soupeřících týmů určeny losem pořadatele. V případě lichého počtu registrovaných týmů do kvalifikačního turnaje, může být pořadatelem určen losem i tým, který bude hrát až od následujícího (příp. následujících) kola, tak, aby vycházely vždy 2 soupeřící týmy proti sobě.
 • Do 1. až 3. kvalifikačního finále bude TOP 16 týmů přiřazeno, podle dosavadních výsledků dvou předchozích kvalifikačních kol.
 • Tým musí do kvalifikačního finále 1. až 3. turnaje nastoupit ve stejném složení, ve kterém se do tohoto turnaje kvalifikoval. Toto platí i pro celkové finále turnaje
 • Týmy, které budou v celkové bodové tabulce v TOP8 ze všech kvalifikačních kol (jak základních tak finálových), postupují do Online finále kde se utkají o postup do baráže hlavní ligy.
 • Tým musí mít na soupisce minimálně 3 hráče, kteří mají trvalý pobyt na území České nebo Slovenské republiky.
 • Tým prostřednictvím svého zvoleného zástupce je povinen v procesu „check-in“ potvrdit svoji účast v turnaji. Čas na provedení „check-in“ je uveden na kartě turnaje.
 • Pokud se některý z hráčů/tým nedostaví k zápasu do 20 minut po jeho oficiálním začátku, dochází k diskvalifikaci celého týmu. Stand-in ani jiná forma náhrady nepřítomného hráče není možná. Přítomný tým podá protest a prokáže screenshotem, že se soupeřící hráč/tým nedostavil.
 • V kvalifikaci nesmí tým během zápasu vyměnit hráče.
 • Pokud je turnaj přerušen pořadatelem během zápasu a v turnaji nelze v daný den pokračovat (zejm. technické důvody či vyšší moc), budou všechny rozehrané zápasy odehrány v případný náhradní termín určený pořadatelem od začátku.
 • Hráči i týmy jsou povinni přistupovat k jednotlivým zápasům vážně a v každém zápase vyvinout maximální úsilí pro dosažení nejlepšího možného výsledku a umístění. Předčasné odcházení od herního místa, odpojování se ze zápasů, vzdávání zápasů v soupeřův prospěch či jakékoliv snahy o záměrnou prohru nebo ovlivnění výsledku vyústí v okamžitou diskvalifikaci týmu z celé turnajové série Sazka eLEAGUE Open.
 • Hráč smí streamovat POV zápasu pouze se 180 sekundovou (3min) prodlevou.
 • Offline finálový turnaj se odehrává offline v místě a čase určeném pořadatelem a pořadatel si vyhrazuje veškerá vysílací práva. Streamovat zápasy offline finále není hráčům a týmům povoleno.

Protest

 • Pokud tým nesouhlasí s výsledkem zápasu, má právo vznést protest k administrátorovi turnaje. Ke vznesení protestu využije webový systém a spojí se s administrátorem na komunikačním kanále discord.
 • Protest lze vznést pouze po dobu 30min. od odehrání zápasu a tým nesmí v turnaji během této doby odehrát nebo hrát jiný/následující zápas.

Ve sporech týkajících se turnaje je vždy rozhodující verdikt pořadatele, který je zpravidla činěn prostřednictvím administrátora, případně hlavní administrátora. 

Online kvalifikační turnaj

 • Jednotlivé týmy získávají body jak do celkové OPEN ligové tabulky, tak také do pro kvalifikaci do kvalifikačního finále.
 • Bodové závisí na umístění týmů.
 • Ohodnocení kvalifikačního kola je následující :
 • umístění 16-9 -->  2 body
  umístění 8-5 -->    3 body
  umístění 4 -->       6 bodů
  umístění 3 -->       8 bodů
  umístění 2 -->      12 bodů
  umístění 1 -->      15 bodů

Online kvalifikační finále 

 • Jednotlivé týmy získávají body do celkové OPEN ligové tabulky.
 • Bodové závisí na umístění týmů.
 • Pro kvalifikaci do online kvalifikačního turnaje jsou rozhodující pouze dvě předchozí kvalifikační kola a musí být alespoň v jednom z nich v TOP 8 týmech. Pokud se stane, že tým se kvalifikoval z obou kvalifikací - tento tým automaticky zabírá dva sloty a dostane v prvním kole free win.
 • Ohodnocení kvalifikačního finále je následující :
 • umístění 16-9 -->  3 body
  umístění 8-5 -->    6 body
  umístění 4 -->       9 bodů
  umístění 3 -->      14 bodů
  umístění 2 -->      17 bodů
  umístění 1 -->      22 bodů

Online finále

 • TOP 8 týmů podle OPEN ligové tabulky se utká o postup do Sazka eLEAGUE Dota 2 powered by iSport.cz baráže.
 • Zápasy se odehrají BO3.
 • Do baráže postoupí dva nejlepší týmy.
 • Tabulkou se rozumí OPEN ligová tabulka.
 • Online finále bude rozlosováno dle klíče:
 • 1. v tabulce s 8. v tabulce
  2. v tabulce s 7. v tabulce
  3. v tabulce s 6. v tabulce
  4. v tabulce s 5. v tabulce
 • Týmy které postoupí do finále jsou TOP 2 a dostávají se do Sazka eLEAGUE Dota 2 powered by iSport.cz baráže.
 • Finálový zápas bude odehrán z důvodu seedování do barážových duelů.

 

 • Postoupivší týmy do Sazka eLEAGUE Dota 2 powered by iSport.cz budou pro účast v lize muset splňovat zejména následující podmínky:
  • Všichni hráči musí být starší věku 16 let.
  • Tým musí být právnickou osobou (s.r.o, a.s., z.s. atd.)
  • V základní sestavě týmu musí setrvat minimálně 3 hráči, se kterými se tým do ligy kvalifikoval.
  • Na soupisce základní sestavy musí být minimálně 2 hráči s trvalým pobytem na území České nebo Slovenské republiky.
  • Vedení ligy, tj. pořadatel musí schválit název i logo kvalifikovaného týmu.
  • Hráč/i nesmí být historicky trestáni za používání nepovolených programů a aplikací na jakémkoliv turnaji.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Je přísně zakázáno záměrně zdržovat či narušovat turnaj/ligu nebo porušovat jeho pravidla.
 • Pokud se tým nebo hráč proviní proti pravidlům turnaje, rozhodne pořadatel o postihu.
  Možné postihy:
  • ústní varování
  • kontumace zápasu
  • vyloučení týmu z konkrétního kvalifikačního turnaje
  • diskvalifikace týmu z celé kvalifikace

   Volba postihu je výhradně na uvážení pořadatele turnaje. Postih je vždy udělen celému týmu. Pořadatel může udělit postih týmu na základě udělení postihu hráči nebo týmu v jiné kompetitivní soutěži hrané ve hře Dota 2.

   Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit sporné situace či jiné situace mající dopad na regulérnost, dobrou pověst turnaje/ligy vzniklé v průběhu turnaje/ligy. Rozhodující je v takových případech posouzení a stanovisko pořadatele. Ve výše uvedených případech je pořadatel oprávněn vyloučit hráče či tým z turnaje. Získané místo v kvalifikaci, resp. postup do ligy není soudně vymahatelné.
    
 • Z turnaje jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., Boosters s.r.o. a  a osoby jim blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 • Pravidla navazující ligy jsou dostupná ZDE
 • Pořadatel bude zpracovávat osobní údaje hráčů turnaje, resp. ligy v souladu s Informací o zpracování osobních údajů.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv turnaj či navazující ligu bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její pravidla.