sazka-eleague-open-2-split-2021-cs-go-kvalifikace-2

SAZKA eLEAGUE OPEN 2.split 2021 | CS:GO | Kvalifikace #2

counter-strike-global-offensive

Hraje se

Counter-Strike: Global Offensive

Platforma

Windows icon PC

Registruj se do turnaje

Máš rád pořádné výzvy? Zapoj se do turnaje a srovnej své síly s ostatními hráči a ukaž, kdo je tady nejlepší!

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Pořadatelem kvalifikačního a finálových kvalifikačních turnajů  Sazka eLEAGUE Open CS:GO  powered by iSport.cz (dále jen „turnaj“) do ligy Sazka eLEAGUE CS:GO powered by iSport.cz (dále také jako „liga“) je společnost CZECH NEWS CENTER a.s., IČ: 02346826, se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen pořadatel), technické řešení turnajů a superfinále poskytuje společnost Boosters s.r.o., zejm. prostřednictvím herního portálu Grunex.com.
 • Harmonogram turnaje a herní systém je uveřejněn na webu SazkaeLeague.cz

2. OBECNÁ HERNÍ PRAVIDLA

Komunikace

 • Komunikaci s hráči v průběhu turnaje zajišťuje pro pořadatele jím stanovený administrátor/administrátoři
 • Veškeré komunikace s administrátory turnaje probíhá na komunikačním kanále DISCORD, v záložce „open-kvalifikacie-chat-turnaj“. Určený zástupce týmu je povinen být na tomto kanále přítomen a komunikovat s administrátorem v případě potřeby a to po celou dobu turnaje.

Průběh

 • Tým prostřednictvím svého zvoleného zástupce je povinen v procesu „check-in“ potvrdit svoji účast v turnaji. Čas na provedení „check-in“ je uveden na kartě turnaje.
 • Všechny zápasy se odehrávají na serverech určených pořadatelem.
 • Týmy budou do pavouku rozlosovány náhodně.
 • Zápas oficiálně začíná nejpozději 15 minut od času uvedeného v pavouku, resp. od ukončení předešlého zápasu. Pokud se tým nedostaví k zápasu, dochází k jeho diskvalifikaci.
 • K určení stran u BO1 formátu (a rozhodující mapy u BO3 formátu) se odehraje knife kolo, kdy tým, který oproti druhému týmu v takovém knife kole zvítězí, získá právo volby začínající strany pro daný zápas.
 • V případě pádu serveru dříve jak ve třetím kole hry se zápas restartuje a hra začíná znovu od začátku. V případě pozdějšího pádu serveru kontaktují kapitáni týmů administrátora, který obnoví zápas ze zálohy.
 • Tým má právo využít v zápase pauzu a v celkovém trvání maximálně 5 minut. Při vyvolání pauzy musí hráč všem hráčům sdělit důvod pauzy.
 • Pokud dojde k odpojení hráče ze serveru v průběhu zápasu, bude zápas pozastaven na začátku následujícího kola. Kolo, ve kterém došlo k odpojení hráče, může být na žádost týmu restartováno pouze za podmínky, že v něm nebylo uděleno žádné poškození.
 • Pokud je turnaj přerušen pořadatelem během zápasu a v turnaji nelze v daný den pokračovat (zejm. technické důvody či vyšší moc), budou všechny rozehrané zápasy odehrány v případný náhradní termín určený pořadatelem od začátku.
 • Pokud má účastník kvalifikace zájem o streamování nebo jiné veřejné publikování POV ze zápasu, musí požádat admina o svolení. Pokud admin vysílání povolí, hráč musí streamovat s min. 180 sekundovou (3min) prodlevou.
 • V případě, že by se měl finálový zápas kvalifikace konat po 23:59hod. daného dne, mohou se týmy dohodnout na zkrácení série na formát BO1, případně odehrát v jiném termínu. Nejpozději však do 24hod. od plánovaného začátku utkání. Hráči se musí dohodnout s adminem na novém termínu před finálovým zápasem.
 • Administrátor může být kdykoliv přítomen přímo na serveru ve spectator módu a sledovat tak LIVE průběh zápasu. Jeho totožnost si hráči mohou ověřit skrze Steam ID nebo dotazem na discordu.

Formát zápasů

 • Každý tým musí nastoupit k zápasu s počtem 5 hráčů. Všechny zápasy se odehrávají formátem 5v5.
 • Tým může dohrát zápas v počtu minimálně 4 hráčů.
 • Zápas se hrá systémem MR15, tj. týmy si po 15. kole vymění strany. Zápas končí až jeden z týmu dosáhne 16. bod. V případě dosažení skóre 15:15 následuje prodloužení.
 • Případné prodloužení se hraje systémem MR3 s 16 000$ jako startovací částkou.
 • Kvalifikační turnaje se hrají formátem BO1 (na 1 vítěznou mapu), finále kvalifikace se hraje formátem BO3 (na 2 vítězné mapy).
 • V kvalifikačních turnajích se zápas o 3. místo nedohrává.

Mapy

 • Mapu hráči banují (vetují) přímo na serveru pomocí .veto příkazů na našich serverech (v případě BO1 formátu).
 • V případě formátu BO3 se banuje v následujícím pořadí pick/ban fáze:
  1. tým banuje mapu, 
  2. tým banuje mapu, 
  1. tým pickuje svou mapu, 2. tým pickuje svou začínající stranu,
  2. tým pickuje svou mapu, 1. tým pickuje svou začínající stranu,
  1. tým banuje mapu,
  2. tým banuje mapu,
  zbylá mapa se hraje jako rozhodující, začínající strany určí knife kolo.
 • U průběhu banovací fáze v případě BO3 formátu musí být kontaktován a přítomen administrátor soutěže, který náhodně určí pořadí banování a pickování.
 • Mapy budou vybrány z následujícího výčtu:
  • de_inferno
  • de_ancient
  • de_mirage
  • de_nuke
  • de_overpass
  • de_dust2
  • de_vertigo

Povinností hráčů

 • SAZKA eLEAGUE OPEN se nesmí účastnit hráč, který je zapsán na soupisce týmu, který se účastní SAZKA eLEAGUE.
 • Hráčem v týmu se nemůže stát hráč, který postoupil z jiné kvalifikace nebo vypadl již z aktuální kvalifikace.
 • Za tým musí k zápasu v základní sestavě nastoupit minimálně 3 hráči, kteří mají trvalý pobyt na území České nebo Slovenské republiky.
 • Každý hráč je povinen mít uvedené své STEAM ID ve svém profilu na webu sazkaeleague.cz ve formátu STEAM_x:x:xxxxxxxx
 • Hráč smí nastoupit k zápasu pouze se stejným STEAM ID, které uvedl ve svém profilu.
 • K zápasu smí nastoupit pouze hráči, kteří byli zapsání na soupisku při registraci týmu do turnaje.
 • Výjimkou je host. Pro každý turnaj (včetně baráže a finále kvalifikace) může tým využít maximálně jednoho hosta a to pouze české nebo slovenské národnosti. Hráč musí být registrovaný na webu sazkaeleague.cz a mít vyplněné v profilu své STEAM ID.
 • Účast v soutěži je povolena pouze uživatelům s PRIME účtem na CS:GO.
 • V případě zavážných technických problémů má administrátor právo pozastavit zápas a to na dobu nutně potřebnou k vyřešení problému. Tuto dobu určuje administrátor.
 • Administrátor má právo udělit výjimku a povolit více než jednoho hosta. Hostem v týmu se nemůže stát hráč, který postoupil z jiné kvalifikace nebo vypadl již z aktuální kvalifikace.
 • Hráč se nesmí vydávat za jiného hráče (používat účet jiného hráče).
 • Slot v Sazka eLEAGUE Open patří uživateli, který je označen jako majitel na profilové stránce týmu na webu SazkaeLeague.cz.
 • Tým a jednotliví hráči nesmí používat vulgární, urážlivý či jinak nevhodný název týmu, logo či přezdívky (nick). V takovém případě může být okamžitě vyloučen z turnaje.
 • Při případném vyloučení týmu z turnaje postupuje dále soupeř. Pavouk se žádným způsobem neresetuje a neodehrává od začátku.
 • Hráč musí nastoupit do zápasu původní postavy (agenta). V případě porušení se vystavuje kontumaci zápasu.
 • Kapitáni týmů jsou povinni po zápase zadat na web výsledek a nahrát screen (tabulku) z konce zápasu.

Nepovolené programy

 • Je zakázáno používání jakýchkoliv externích aplikací, které nejsou originální součástí hry Counter Strike: Global Offensive.
  • Příklady takových aplikací: Stop shoot scripty, Center view scripty, Turn script, No recoil scripty, Burst fire scripty, Rate changers (lag scripty), FPS scripty, Anti-flash scripty nebo binding (snd_* bindings), Bunny hop scripty, Stop sound scripty.
 • Je zakázáno používat vlastní či jakkoliv upravené modely hráčů, zbraní a dalších textur. Zároveň je zakázáno v tomto směru jakkoliv upravovat ovladače grafiky.
 • Je zakázána úprava overlaye. Výjimkou jsou tyto případy:
  • cl_showpos 1
  • cl_showfps 1
  • net_graph 0/1 (není povoleno zneužívat net_graph k asistenci s mířením a tedy jej umisťovat kamkoliv v oblasti crosshairu)

Využívání chyb hry

 • Je obecně zakázáno využívat chyby a nedostatky hry, tj. nestandardní prvek/chování hry, které nebylo ze strany vydavatele hry zamýšleno či cíleně zahrnuto do hry. Nejčastější chyby a nedostatky hry jsou vyjmenovány v tomto odstavci níže. Neuvedené ostatních chyb či nedostatků hry v tomto seznamu neznamená automaticky jejich povolení. V případě pochybností se lze vždy před zahájením předmětného zápasu dotázat na stanovisko administrátora prostřednictvím DISCORD, které je rozhodné. Pokud není uvedena daná chyba hry níže, není nutně povolena. O potrestání hráče za využívání chyby, která není uvedena v pravidlech, rozhodne administrátor.

Úprava HUD

 • Uživatelské rozhraní může být upraveno dle libosti hráče pouze tak, aby žádná informace, která je dostupná ve standardní verzi HUD nebyla změněna, upravena či odstraněna.
 • Odpovědnost za použití upravené HUD nese výlučně hráč. V případě pochybností se lze vždy před zahájením předmětného zápasu dotázat na stanovisko administrátora prostřednictvím DISCORD, které je rozhodné.

DEMO

 • Každý hráč je povinen po celou dobu soutěžních zápasů (a to včetně knife kola či případného prodloužení) nahrávat tzv. „POV“ či „in-eyes“ demo. Tím se rozumí demo nahrávané z pohledu hráče. Hráč nesmí k prokázání před administrátorem požadovat využití GOTV namísto dema.
 • Každý hráč je povinen poskytnout demo na vyžádání administrátora nebo kapitána, který podá protest.
 • Demo od hráče musí být poskytnuto ihned po obdržení žádosti.
 • Každý kapitán si může vyžádat demo pouze maximálně od dvou hráčů soupeřova týmu.
 • Pokud hráč nedodá demo nebo dodá nekompletní či upravené demo, rozhodne o postihu administrátor. Postihem může být i okamžité vyloučení z turnaje.
 • Finální rozhodnutí o tom, zda je demo dostatečné, tj. zejm. kompletní (zachycující veškeré informace/situace nezbytné pro posouzení regulérnosti hry), nepoškozené demo, bez jakýchkoliv úprav a zásahů,  je vždy na administrátorovi, případně hlavním administrátorovi turnaje.
 • Hráč poskytne demo ve zkomprimované podobě (.zip, .rar), nahraje jej na některý z veřejně dostupných cloudů a odkaz ke stažení pošle administrátorovi.
 • Administrátor může demo vyhodnotit okamžitě. Pokud je prokázáno porušení pravidel na straně jednoho z týmů, danému hráči bude udělen postih a v pavouku postupuje dále tým soupeře.
 • Administrátor se může rozhodnout vyhodnotit demo dodatečně po turnaji. V takovém případě postupuje dále v turnaji vítěz zápasu. Administrátor má na vyhodnocení dema 24 hodin.
 • Demo je nutné uchovávat minimálně 14 dní od odehrání zápasu.


Protest

 • Pokud tým nesouhlasí s průběhem zápasu, má právo vznést protest k administrátorovi turnaje. Ke vznesení protestu využije webový systém. Následně se spojí s administrátorem na komunikačním kanále discord.
 • Protest lze vznést pouze po dobu 10 min. od odehrání zápasu a tým nesmí v turnaji během této doby odehrát nebo hrát jiný/následující zápas.
 • Pro posouzení protestu musí tým podávající protest dodat bezodkladně důkazy o případném porušení pravidel.
 • Neopodstatněné protesty a protesty s chybějícími důkazy mohou být vyhodnoceny jako pokus o zdržování turnaje. Za takový protest může být týmu udělen trest.
 • Pokud pojme tým podezření na porušení pravidel ze strany soupeřova týmu ještě před začátkem zápasu nebo v jeho průběhu je kapitán týmu povinen požádat kapitána soupeřova týmu o neprodlené odstranění této skutečnosti. Pokud nebude problém odstraněn, případně pokud se druhý tým domnívá, že nedochází k porušení pravidel, je nutné řešit takovou situaci okamžitě s administrátorem turnaje.
 • Ve sporech týkajících se turnaje je vždy rozhodující verdikt pořadatele, který je zpravidla činěn prostřednictvím administrátora, případně hlavní administrátora.

Příklady, kdy má administrátor možnost udělit týmu kontumační prohru

 • Nedostavení se k zápasu do 15 minut.
 • Nesplnění povinnosti hráčů, smurfing, nepovolené hostování.
 • Využití nepovolených programů, úprav, modelů či chyb hry - cheating.
 • Nedodání POV dema, dodání chybného či nekompletního dema.
 • Překročení povoleného času pauzy, zdržování turnaje.
 • Narušování průběhu zápasů, restartování kola, změna mapy v průběhu zápasu.
 • Hraní s jiným než defaultním skinem agenta.
 • Obcházení banu, hra se zabanovaným hráčem.
 • Jednání hráčů a týmů v rozporu s fair-play - match-fixing, podplácení, atď..
 • Narušování průběhu oficiálního vysílání na streamu.

   
 • Administrátor turnaje může k jednotlivým situacím přistupovat individuálně, finální rozhodnutí je vždy na administrátorovi soutěže.
 • Výčet situací výše je pouze reprezentativní. Pořadatel si vyhrazuje právo na udělení kontumace při posuzování jakékoliv sporné situace nebo možného porušení pravidel.
 • V případě oboustranné kontumace (vyřazení obou aktérů zápasu), nastává pro tým v následujícím kole automatická výhra (freewin).
 • Pokud k výše zmíněné situaci dojde v rozhodujícím zápasu o postup (finále kvalifikačního turnaje), zahrají si mezi sebou finálový turnaj vyřazení semifinalisté.

3. Herní systém SAZKA eLEAGUE OPEN CS:GO

 • Kvalifikační cyklus se skládá z 8 turnajů.
  • SAZKA eLEAGUE OPEN | CS:GO | Kvalifikace #1
  • SAZKA eLEAGUE OPEN | CS:GO | Kvalifikace #2
  • SAZKA eLEAGUE OPEN | CS:GO | Kvalifikace #3
  • SAZKA eLEAGUE OPEN | CS:GO | Kvalifikace #4
  • SAZKA eLEAGUE OPEN | CS:GO | Kvalifikace #5
  • SAZKA eLEAGUE OPEN | CS:GO | Kvalifikace #6
  • SAZKA eLEAGUE OPEN | CS:GO | Kvalifikace #7
  • SAZKA eLEAGUE OPEN | CS:GO | Kvalifikace #8
 • Zápasy v kvalifikačním turnaji se hrají formátem single elimination, BO1.
 • Finálový zápas kvalifikace se hraje formátem BO3.
 • Z každé kvalifikace postoupí jeden tým do play-off SAZKA eLEAGUE OPEN.

Playoff SAZKA eLEAGUE OPEN CS:GO

 • Finále SAZKA eLEAGUE OPEN se rozumí turnaj mezi 8 nejlepšími týmy postupujících z kvalifikací SAZKA eLEAGUE OPEN.
 • Dva nejlepší týmy postoupí do baráže o slot v SAZKA eLEAGUE CS:GO.
 • Zápasy se odehrají formátem Double-Elimination Bracket.
 • Zápasy se odehrají na 1 vítěznou mapu - BO1, finále WB a LB o postup do baráže se odehrají na 2 vítězné mapy - BO3.
 • Týmy budou do Finále SAZKA eLEAGUE OPEN CS:GO rozlosovány náhodně.
 • Tým musí do playoff nastoupit minimálně se třemi hráči, kteří se kvalifikovali.

KVALIFIKAČNÍ UTKÁNÍ O POSTUP DO SAZKA eLEAGUE (BARÁŽ)

 • Do baráže postoupí tým, který skončí na prvním a druhém místě v play-off Sazka eLEAGUE CS:GO Open, kde se utkají proti sedmému a osmému týmu z ligy Sazka eLEAGUE CS:GO.
 • Baráž se odehraje formátem GSL dle následujícího klíče:
  • vítěz Playoff SAZKA eLEAGUE OPEN CS:GO se utká s týmem, který skončí na 8. místě v tabulce SAZKA eLEAGUE CS:GO.
  • tým na druhém místě z Playoff SAZKA eLEAGUE OPEN CS:GO se utká s týmem, který skončí na 7. místě v tabulce SAZKA eLEAGUE CS:GO.
  • Ve druhém kole se utkají vítězové obou zápasů (zápas vítězů) a taktéž poražení obou zápasů (zápas poražených).
  • Vítěz zápasu vítězů postoupí do ligy. Druhého postupujícího určí zápas mezi vítězem zápasu poražených a poraženým v zápase vítězů.
 • V případě, že z baráže postoupí do Sazka eLEAGUE více týmů stejné právnické osoby nebo více týmů se stejným názvem či částí názvu, odehraje se mezi oběma postupujícími týmy dodatečný zápas o postup do Sazka eLEAGUE formátem BO1. Vítězný tým postoupí do ligy, namísto poraženého postoupí do ligy poražený ze zápasu mezi vítězem zápasu poražených a poraženým v zápase vítězů.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Hráči i týmy jsou povinni přistupovat k jednotlivým zápasům vážně a v každém zápase vyvinout maximální úsilí pro dosažení nejlepšího možného výsledku a umístění.
 • Je přísně zakázáno záměrně zdržovat či narušovat turnaj/ligu nebo porušovat jeho pravidla.
 • V případě, že se tým bude účastnit jiného turnaje ve stejnou dobu jako turnajů zařazených do kvalifikačního cyklu Sazka eLEAGUE, vyhrazuje si pořadatel právo na kontumaci daného týmu v jakékoliv fázi turnaje.
 • Je přísně zakázáno pokoušet se o obcházení platného banu hráče či týmu v soutěži.
 • Přísně se zakazuje jednat v rozporu s fairplay a to včetně, ale ne výhradně match-fixingu, vyhrožování, vzdávání zápasů v soupeřův prospěch či jakékoliv snahy o záměrnou prohru nebo ovlivňování výsledků.
 • V případě závažného porušení pravidel, může být hráči nebo týmů udělen permanentní či jinak časově omezený zákaz účastí v turnajích SAZKA eLEAGUE.
 • Pořadatel spolupracuje s dalšími subjekty organizující CS:GO soutěže a může udělit postih hráči nebo týmu na základě udělení postihu hráči nebo týmu v jiné kompetitivní soutěži hrané ve hře CS:GO. Na základě udělení postihu hráči nebo týmu v rámci Sazka eLEAGUE zároveň může být hráči nebo týmu udělen trest v jiných soutěžích.
 • Vědomé zatajení skutečnosti o zákazu účasti na soutěžích jiného portálu je bráno jako vážné porušení pravidel.
 • Týmům se zakazuje předčasné odpojování ze zápasů, narušování průběhu oficiálního streamu, či nevhodná nebo vulgární komunikace hráčů v chatu oficiálního streamu.
 • Pokud se tým nebo hráč proviní proti pravidlům turnaje, rozhodne pořadatel o postihu.
  Možné postihy:
  • ústní varování
  • kontumace zápasu
  • vyloučení týmu z konkrétního kvalifikačního turnaje
  • diskvalifikace týmu z celého kvalifikačního cyklu
  • časově omezený trest pro všechny turnaje pořádané pořadatelem
  • permanentní trest pro všechny turnaje pořádané pořadatelem
 • Volba postihu je výhradně na uvážení pořadatele turnaje. Postih je udělen hráči nebo celému týmu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit sporné situace či jiné situace mající dopad na regulérnost, dobrou pověst turnaje/ligy vzniklé v průběhu turnaje/ligy. Rozhodující je v takových případech posouzení a stanovisko pořadatele. Ve výše uvedených případech je pořadatel oprávněn vyloučit hráče či tým z turnaje. Získané místo v kvalifikaci, resp. postup do ligy není soudně vymahatelné.
 • Pravidla navazující ligy jsou dostupná ZDE
 • Pořadatel bude zpracovávat osobní údaje hráčů turnaje, resp. ligy v souladu s Informací o zpracování osobních údajů.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv turnaj či navazující ligu bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její pravidla.