sazka-eleague-open-cs-go-play-off

Sazka eLEAGUE OPEN | CS:GO | Play-off

Zařazen do ligy Sazka eLEAGUE OPEN | CS:GO
counter-strike-global-offensive

Hraje se

Counter-Strike: Global Offensive

Platforma

Windows icon

Uzavřený turnaj

Tento turnaj nemá povolené registrace.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Pořadatelem kvalifikačního a finálových kvalifikačních turnajů  Sazka eLEAGUE Open CS:GO  powered by iSport.cz (dále jen „turnaj“) do ligy Sazka eLEAGUE CS:GO powered by iSport.cz (dále také jako „liga“) je společnost CZECH NEWS CENTER a.s., IČ: 02346826, se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen pořadatel), technické řešení turnajů a superfinále poskytuje společnost Boosters s.r.o., zejm. prostřednictvím herního portálu Grunex.com.
 • Harmonogram turnaje a herní systém je uveřejněn na webu SazkaeLeague.cz

2. OBECNÁ HERNÍ PRAVIDLA

Komunikace

 • Komunikaci s hráči v průběhu turnaje zajišťuje pro pořadatele jím stanovený administrátor/administrátoři
 • Veškeré komunikace s administrátory turnaje probíhá na komunikačním kanále DISCORD, v záložce „chat“. Určený zástupce týmu je povinen být na tomto kanále přítomen a komunikovat s administrátorem v případě potřeby a to po celou dobu turnaje.

Pravidla

 • SAZKA eLEAGUE OPEN se nesmí zúčastnit hráč, který je zapsán na soupisce týmu, který se účastní SAZKA eLEAGUE.
 • Každý tým musí nastoupit k zápasu s počtem 5 hráčů. Všechny zápasy se odehrávají formátem 5v5.
 • Tým musí dohrát zápas v počtu minimálně 4 hráčů.
 • Tým musí mít na soupisce minimálně 2 hráče, kteří mají trvalý pobyt na území České nebo Slovenské republiky.
 • Každý hráč je povinný mít uvedené své STEAM ID ve svém profilu na webu sazkaeleague.cz.
 • Hráč smí nastoupit k zápasu pouze se stejným STEAM ID, které uvedl ve svém profilu.
 • K zápasu smí nastoupit pouze hráči, kteří jsou uvedeni na soupisce týmu na webu sazkaeleague.cz.
 • Výjimkou je host. Pro každý turnaj může tým využít maximálně jednoho hosta.
 • Hráč se nesmí vydávat za jiného hráče (používat účet jiného hráče).
 • Všechny zápasy se odehrávají na serverech určených pořadatelem.
 • Slot v Sazka eLEAGUE Open patří uživateli, který je označen jako majitel na profilové stránce týmu na webu SazkaeLeague.cz.
 • Tým a jednotliví hráči nesmí používat vulgární, urážlivý či jinak nevhodný název, logo či přezdívky (nick). V takovém případě bude okamžitě vyloučen z turnaje.
 • Při případném vyloučení týmu z turnaje postupuje dále soupeř. Pavouk se žádným způsobem neresetuje a neodehrává od začátku.

Nepovolené programy

 • Je zakázáno používání jakýchkoliv externích aplikací, které nejsou originální součástí hry Counter Strike: Global Offensive.
  • Příklady takových aplikací: Jumpthrow, Stop shoot scripty, Center view scripty, Turn script, No recoil scripty, Burst fire scripty, Rate changers (lag scripty), FPS scripty, Anti-flash scripty nebo binding (snd_* bindings), Bunny hop scripty, Stop sound scripty.
 • Je zakázáno používat vlastní či jakkoliv upravené modely hráčů, zbraní a dalších textur. Zároveň je zakázáno v tomto směru jakkoliv upravovat ovladače grafiky.
 • Je zakázána úprava overlaye. Výjimkou jsou tyto případy:
  • cl_showpos 1
  • cl_showfps 1
  • net_graph 0/1 (není povoleno zneužívat net_graph k asistenci s mířením a tedy jej umisťovat kamkoliv v oblasti crosshairu)

Využívání chyb hry

 • Je obecně zakázáno využívat chyby a nedostatky hry, tj. nestandardní prvek/chování hry, které nebylo ze strany vydavatele hry zamýšleno či cíleně zahrnuto do hry. Nejčastější chyby a nedostatky hry jsou vyjmenovány v tomto odstavci níže. Neuvedené ostatních chyb či nedostatků hry v tomto seznamu neznamená automaticky jejich povolení. V případě pochybností se lze vždy před zahájením předmětného zápasu dotázat na stanovisko administrátora prostřednictvím DISCORD, které je rozhodné. Pokud není uvedena daná chyba hry níže, není nutně povolena. O potrestání hráče za využívání chyby, která není uvedena v pravidlech, rozhodne administrátor.
 • Sebevraždy za využití konzole jsou zakázány.

Úprava HUD

 • Uživatelské rozhraní může být upraveno dle libosti hráče pouze tak, aby žádná informace, která je dostupná ve standardní verzi HUD nebyla změněna, upravena či odstraněna.
 • Odpovědnost za použití upravené HUD nese výlučně hráč. V případě pochybností se lze vždy před zahájením předmětného zápasu dotázat na stanovisko administrátora prostřednictvím DISCORD, které je rozhodné.

DEMO

 • Každý hráč je povinen po celou dobu soutěžních zápasů (a to včetně knife kola či případného prodloužení) nahrávat tzv. „POV“ či „in-eyes“ demo. Tím se rozumí demo nahrávané z pohledu hráče. Hráč nesmí k prokázání před administrátorem požadovat využití GOTV namísto dema.
 • Každý hráč je povinen poskytnout demo na vyžádání administrátora nebou soupeře, který podá protest.
 • Každý kapitán si může vyžádat demo pouze maximálně od dvou hráčů soupeřova týmu.
 • Pokud hráč nedodá demo nebo dodá nekompletní či upravené demo, rozhodne o postihu administrátor. Postihem může být i okamžité vyloučení z turnaje.
 • Finální rozhodnutí o tom, zda je demo dostatečné, tj. zejm. kompletní (zachycující veškeré informace/situace nezbytné pro posouzení regulérnosti hry), nepoškozené demo, bez jakýchkoliv úprav a zásahů,  je vždy na administrátorovi, případně hlavním administrátorovi turnaje.
 • Hráč poskytne demo ve zkomprimované podobě (.zip, .rar), nahraje jej na některý z veřejně dostupných cloudů a odkaz ke stažení pošle administrátorovi.
 • Administrátor může demo vyhodnotit okamžitě. Pokud je prokázáno porušení pravidel na straně jednoho z týmů, danému hráči bude udělen postih a v pavouku postupuje dále tým soupeře.
 • Administrátor se může rozhodnout vyhodnotit demo dodatečně po turnaji. V takovém případě postupuje dále v turnaji vítěz zápasu. Administrátor má na vyhodnocení dema 24 hodin. Pokud se prokáže porušení pravidel u jednoho z týmů, danému hráči bude udělen postih a týmu odebrány body získané v turnaji, ve kterém se takového porušení dopustil.
 • Demo je nutné uchovávat minimálně 14 dní od odehrání zápasu.

3. Herní systém SAZKA eLEAGUE OPEN CS:GO

 • Kvalifikace má tři cykly.
 • Každý cyklus se skládá ze dvou kvalifikací a jednoho finále.
  • Cyklus 1
   • SAZKA eLEAGUE OPEN | CS:GO | Kvalifikace #1
   • SAZKA eLEAGUE OPEN | CS:GO | Kvalifikace #2
   • SAZKA eLEAGUE OPEN | CS:GO | Finále kvalifikace #1
  • Cyklus 2
   • SAZKA eLEAGUE OPEN | CS:GO | Kvalifikace #3
   • SAZKA eLEAGUE OPEN | CS:GO | Kvalifikace #4
   • SAZKA eLEAGUE OPEN | CS:GO | Finále kvalifikace #2
  • Cyklus 3
   • SAZKA eLEAGUE OPEN | CS:GO | Kvalifikace #5
   • SAZKA eLEAGUE OPEN | CS:GO | Kvalifikace #6
   • SAZKA eLEAGUE OPEN | CS:GO | Finále kvalifikace #3
 • Kvalifikačním turnajem se rozumí turnaje označené jako „SAZKA eLEAGUE OPEN | CS:GO | #Kvalifikace 1-6“. Finále kvalifikace se rozumí „SAZKA eLEAGUE OPEN | CS:GO | Finále kvalifikace #1-3“.
 • Zápasy v kvalifikačním turnaji se hrají formátem single elimination, BO1.
 • Zápasy ve finále kvalifikace se hrají formátem BO1.
 • Zápasy v kvalifikačních turnajích a ve finále kvalifikace budou určeny náhodným losem.
 • Do každého finále kvalifikace postoupí nejlepších 16 týmů z daného cyklu. Z každého kvalifikačního turnaje sem postoupí 8 týmů. Pokud postoupí některý z týmů v obou kvalifikacích, bude mít v prvním kole finále kvalifikace volný los.
 • Tým může využít pouze hráče, kteří jsou uvedení na soupisce týmu. Povolen je 1 host.

Průběh

 • Tým prostřednictvím svého zvoleného zástupce je povinen v procesu „check-in“ potvrdit svoji účast v turnaji. Čas na provedení „check-in“ je uveden na kartě turnaje.
 • Pokud se některý z hráčů/tým nedostaví k zápasu do 20 minut po jeho oficiálním začátku, dochází k diskvalifikaci celého týmu. Povolen je 1 host. Administrátor má právo udělit na odůvodněnou žádost týmu výjimku dostavit se k zápasu až do 1 hodiny od jeho oficiálního startu.
 • K určení stran se odehraje knife kolo, kdy Tým, který oproti druhému týmu v takovém knife kole zvítězí, získá právo volby strany pro daný zápas.
 • V případě pádu serveru dříve jak ve třetím kole hry se zápas restartuje a hra začíná znovu od začátku. V případě pozdějšího pádu serveru kontaktují kapitáni týmů administrátora, který obnoví zápas ze zálohy.
 • Tým má právo využít v zápase jednu pauzu a to maximálně 5 minut. Při vyvolání pauzy musí hráč všem hráčům sdělit důvod pauzy.
 • Případné prodloužení se hraje systémem MR3 s 10 000$ jako startovací částkou.
 • V kvalifikaci nesmí tým během zápasu vyměnit hráče.
 • Hráči i týmy jsou povinni přistupovat k jednotlivým zápasům vážně a v každém zápase vyvinout maximální úsilí pro dosažení nejlepšího možného výsledku a umístění. Předčasné odcházení od herního místa, odpojování se ze zápasů, vzdávání zápasů v soupeřův prospěch či jakékoliv snahy o záměrnou prohru nebo ovlivnění výsledku vyústí v okamžitou diskvalifikaci týmu z celé turnajové série Sazka eLEAGUE Open.
 • Pokud je turnaj přerušen pořadatelem během zápasu a v turnaji nelze v daný den pokračovat (zejm. technické důvody či vyšší moc), budou všechny rozehrané zápasy odehrány v případný náhradní termín určený pořadatelem od začátku.
 • Hráč smí streamovat POV zápasu pouze se 180 sekundovou (3min) prodlevou.

Protest

 • Pokud tým nesouhlasí s výsledkem zápasu, má právo vznést protest k administrátorovi turnaje. Ke vznesení protestu využije webový systém. Následně se spojí se s administrátorem na komunikačním kanále discord.
 • Protest lze vznést pouze po dobu 30min. od odehrání zápasu a tým nesmí v turnaji během této doby odehrát nebo hrát jiný/následující zápas.
 • Ve sporech týkajících se turnaje je vždy rozhodující verdikt pořadatele, který je zpravidla činěn prostřednictvím administrátora, případně hlavní administrátora.

Mapy

 • Mapu si hráči vybírají přímo na serveru.
 • Mapy budou vybrány z následujícího výčtu:
  • de_inferno
  • de_train
  • de_mirage
  • de_nuke
  • de_overpass
  • de_dust2
  • de_vertigo

Bodování v kvalifikačním turnaji

 • Za každý kvalifikační turnaj získává tým body uvedené níže.
 • Body získává do celkového žebříčku SAZKA eLEAGUE OPEN CS:GO.
 • Tým v kvalifikačním turnaji obdrží následující body na základě svého umístění:
  • 1. místo: 15 bodů
  • 2. místo: 12 bodů
  • 3. místo: 8 bodů
  • 4. místo: 6 bodů
  • 5-8. místo: 3 body
  • 9.-16. místo: 2 body

Finále kvalifikace

 • Za každý kvalifikační turnaj získává tým body uvedené níže.
 • Body tým získává do celkového žebříčku SAZKA eLEAGUE OPEN CS:GO.
 • Finále kvalifikace se zúčastní 16 týmů. Z každého kvalifikačního turnaje sem postoupí 8 týmů. Pokud postoupí některý z týmů v obou kvalifikacích, bude mít v prvním kole finále volný los.
 • Tým ve finále kvalifikace obdrží následující body na základě svého umístění:
  • 1. místo: 22 bodů
  • 2. místo: 17 bodů
  • 3. místo: 14 bodů
  • 4. místo: 9 bodů
  • 5-8. místo: 6 bodů
  • 9.-16. místo: 3 body

Finále SAZKA eLEAGUE OPEN CS:GO

 • Finále SAZKA eLEAGUE OPEN se rozumí turnaj mezi 8 nejlepšími týmy žebříčku SAZKA eLEAGUE OPEN.
 • Dva nejlepší týmy postoupí do baráže o slot v SAZKA eLEAGUE CS:GO.
 • Zápasy se odehrají BO3.
 • Týmy budou do Finále SAZKA eLEAGUE OPEN CS:GO rozlosovány na základě umístění v žebříčku SAZKA eLEAGUE OPEN:
  • 1. místo - 8. místo
  • 4. místo - 5. místo
  • 3. místo - 6. místo
  • 2. místo - 7. místo

Baráž o SAZKA eLEAGUE

 • V baráži se utká:
  • vítěz Finále SAZKA eLEAGUE OPEN CS:GO s týmem, který skončí na 8. místě v tabulce SAZKA eLEAGUE CS:GO.
  • tým na druhém místě ze SAZKA eLEAGUE OPEN CS:GO s týmem, který skončí na 7. místě v tabulce SAZKA eLEAGUE CS:GO.
 • Zápasy se odehrají formátem BO5.
 • Vítězové zápasů postoupí do SAZKA eLEAGUE.
 • Postupující týmy do Sazka eLEAGUE CS:GO powered by iSport.cz budou pro účast v lize muset splňovat zejména následující podmínky:
  • Všichni hráči musí být starší věku 16 let.
  • Tým musí být právnickou osobou (s.r.o, a.s., z.s. atd.)
  • V základní sestavě týmu musí setrvat minimálně 3 hráči, se kterými se tým do ligy kvalifikoval.
  • Na soupisce základní sestavy musí být minimálně 2 hráči s trvalým pobytem na území České nebo Slovenské republiky.
  • Vedení ligy, tj. pořadatel musí schválit název i logo kvalifikovaného týmu.
  • Pravidla navazující ligy jsou dostupná zde.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Je přísně zakázáno záměrně zdržovat či narušovat turnaj/ligu nebo porušovat jeho pravidla.
 • Pokud se tým nebo hráč proviní proti pravidlům turnaje, rozhodne pořadatel o postihu.
  Možné postihy:
  • ústní varování
  • kontumace zápasu
  • vyloučení týmu z konkrétního kvalifikačního turnaje
  • diskvalifikace týmu z celé kvalifikace
 • Volba postihu je výhradně na uvážení pořadatele turnaje. Postih je vždy udělen celému týmu. Pořadatel může udělit postih týmu na základě udělení postihu hráči nebo týmu v jiné kompetitivní soutěži hrané ve hře CS:GO.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit sporné situace či jiné situace mající dopad na regulérnost, dobrou pověst turnaje/ligy vzniklé v průběhu turnaje/ligy. Rozhodující je v takových případech posouzení a stanovisko pořadatele. Ve výše uvedených případech je pořadatel oprávněn vyloučit hráče či tým z turnaje. Získané místo v kvalifikaci, resp. postup do ligy není soudně vymahatelné.
 • Z turnaje jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., Boosters s.r.o. a  a osoby jim blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 • Pravidla navazující ligy jsou dostupná ZDE
 • Pořadatel bude zpracovávat osobní údaje hráčů turnaje, resp. ligy v souladu s Informací o zpracování osobních údajů.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv turnaj či navazující ligu bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její pravidla.