Pravidla turnaje Sazka eCUP

Tato pravidla (dále jen „pravidla“) upravují pořádání herní série Sazka eCUP CS:GO powered by iSport.cz a podmínky pro účast v ní. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Předmětem Sazka eCUP CS:GO powered by iSport.cz je týmové hraní hry Counter Strike: Global Offensive
 • Pořadatelem Sazka eCUP CS:GO powered by iSport.cz (dále jen „turnaj“) je společnost CZECH NEWS CENTER a.s., IČ: 02346826, se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen „pořadatel“), technické řešení turnaje poskytuje společnost Boosters s.r.o., zejm. prostřednictvím herního portálu Grunex.com (dále také „administrátor“). Pořadatel může pověřit administrátora dalšími činnostmi při pořádání turnaje, v případech, kdy tato pravidla stanoví oprávnění administrátora platí, byl k jeho výkonu pořadatelem pověřen.
 • Týmy musí pro účast splňovat následující podmínky:
  • všichni hráči týmu musí ke dni zahájení turnaje dovršit věk 16 let
  • všichni hráči týmu musí administrátorovi poskytnout údaje o svých Steam ID, které používají nebo používali v posledních 6 měsících a označit pod kterým Steam ID se budou účastnit turnaje. Seznam svých Steam ID musí aktualizovat bez zbytečného odkladu v případě, kdy si zřídí na platformě Steam nové ID. Toto Steam ID nelze bez souhlasu administrátora měnit.
  • jmenovat odpovědnou osobu pro účely komunikace s pořadatelem (dále též „odpovědná osoba“)
  • musí dodat název a logo týmu ke schválení pořadatelem nejpozději do 72 hodin před startem prvního zápasu, kterého se tým účastní.
 • Pořadatel si vyhrazuje veškerá vysílací práva k průběhu hry a jejímu záznamu.

SLOT

 • „Slot“ znamená pořadatelem udělené oprávnění týmu na účast.
 • Slot je nepřenositelný.
 • V případě týmů, které se do soutěže kvalifikovaly díky své účasti v Sazka eLEAGUE patří slot v soutěži příslušným právnickým osobám, které vlastní také slot v Sazka eLEAGUE. V případě týmů, které se kvalifikovaly skrze sérii otevřených kvalifikací Sazka eLEAGUE OPEN patří slot fyzické osobě, která je uvedena na platformě sazkaeleague.cz jako “majitel” příslušného týmu.
 • Jedné právnické i fyzické osobě (jednomu týmu) může být udělen pouze jeden slot.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv slot týmu odebrat.

FORMÁT

 • Turnaje se účastní 12 týmů.
 • Slot v turnaji automaticky získává všech 8 účastníků předchozího splitu Sazka eLEAGUE. Další 4 sloty obdrží nejlepší čtyři týmy z finálového play-off Sazka eLEAGUE OPEN.
 • Všechny zápasy turnaje se odehrají formátem BO3.
 • Playoff - Tým, který má vyšší seed si určí, zda bude tým A nebo B pro ban a pick fázi.
 • Pokud není administrátorem stanoveno jinak, probíhá výběr mapy v základní části dle následujícího klíče:
 • V případě BO2:
  • Tým A zabanuje první mapu
  • Tým B zabanuje druhou mapu
  • Tým A zabanuje třetí mapu
  • Tým B zabanuje čtvrtou mapu
  • Tým A vybere první mapu, tým B si vybere startovní stranu (T/CT)
  • Tým B vybere druhou mapu, tým A si vybere startovní stranu (T/CT)
 • V případě BO3:
  • Tým A zabanuje první mapu
  • Tým B zabanuje druhou mapu
  • Tým A vybere první mapu, tým B si vybere startovní stranu (T/CT)
  • Tým B vybere druhou mapu, tým A si vybere startovní stranu (T/CT)
  • Tým A zabanuje třetí mapu
  • Tým B zabanuje čtvrtou mapu
  • Zbylá mapa bude rozhodující mapou zápasu. Startovní stranu určí knife round.
 • V případě BO5:
  • Tým A zabanuje první mapu
  • Tým B zabanuje druhou mapu
  • Tým A vybere první mapu, tým B si vybere startovní stranu (T/CT)
  • Tým B vybere druhou mapu, tým A si vybere startovní stranu (T/CT)
  • Tým A vybere třetí mapu, tým B si vybere startovní stranu (T/CT)
  • Tým B vybere čtvrtou mapu, tým A si vybere startovní stranu (T/CT)
  • Zbylá mapa bude rozhodující mapou zápasu. Startovní stranu určí knife round.
 • Vybírá se z následujících map:
  • de_inferno
  • de_ancient
  • de_mirage
  • de_nuke
  • de_overpass
  • de_dust2
  • de_vertigo
 • Play-off se skládá z osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a finále.
 • Týmy jsou do play-off nasazeny dle následujícího klíče:
  • Osmifinále, zápas 1 - tým z 8. místa základní části Sazka eLEAGUE vs. tým z 1. místa finále Sazka eLEAGUE OPEN
  • Osmifinále, zápas 2 - tým z 5. místa základní části Sazka eLEAGUE vs. tým z 4. místa finále Sazka eLEAGUE OPEN
  • Osmifinále, zápas 3 - tým z 6. místa základní části Sazka eLEAGUE vs. tým z 3. místa finále Sazka eLEAGUE OPEN
  • Osmifinále, zápas 4 - tým z 7. místa základní části Sazka eLEAGUE vs. tým z 2. místa finále Sazka eLEAGUE OPEN
  • Čtvrtfinále, zápas 1 - tým z 1. místa základní části Sazka eLEAGUE vs. vítěz Osmifinále, zápas 1
  • Čtvrtfinále, zápas 2 - tým ze 4. místa základní části Sazka eLEAGUE vs. vítěz Osmifinále, zápas 2
  • Čtvrtfinále, zápas 3 - tým z 3. místa základní části Sazka eLEAGUE vs. vítěz Osmifinále, zápas 3
  • Čtvrtfinále, zápas 4 - tým z 2. místa základní části Sazka eLEAGUE vs. vítěz Osmifinále, zápas 4
  • Semifinále, zápas 1 - vítěz Čtvrtfinále, zápas 1 vs. vítěz Čtvrtfinále, zápas 2
  • Semifinále, zápas 2 - vítěz Čtvrtfinále, zápas 3 vs. vítěz Čtvrtfinále, zápas 4
  • Finále - vítěz Semifinále, zápas 1 vs. vítěz Semifinále, zápas 2

PRIZE MONEYt

 • 1. místo 100.000 Kč
 • 2. místo 46.000 Kč
 • 3.-4. místo 20.000 Kč
 • 5.-8. místo 10.000 Kč
 • 9.-12. místo 10.000 Kč

SOUPISKA

 • Tým zašle soupisku týmu pořadateli na e-mail eleague@cncenter.cz nejpozději do 5 dnů před první zápasem.
 • Soupiska týmu sestává z počtu 5 hráčů jednoho trenéra.
 • Na soupisce smí být zapsáni maximálně 3 hráči, kteří nemají trvalý pobyt na území České nebo Slovenské republiky.
 • Na soupisce musí být zapsáni minimálně tři totožní hráči, kteří byli zapsaní na hlavní soupisce nebo jako náhradníci týmu v play-off Sazka eLEAGUE, pakliže tým získal slot v Sazka eCUP na základě účasti v Sazka eLEAGUE. Pokud tým získal slot do Sazka eCUP na základě účasti ve finále Sazka eLEAGUE OPEN, je povinen v Sazka eCUP nasadit taktéž minimálně tři totožné hráče jako ve finálovém play-off Sazka eLEAGUE OPEN.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo udělit disciplinární trest hráči, trenérovi nebo jinému členu týmu, který takový trest obdržel v rámci jiné domácí nebo zahraniční soutěže. Pořadatel při posuzování přihlédne k povaze soutěže a daného prohřešku.
 • Hráči ani trenér nemůže být zapsán na soupisce více než jednoho týmu.
 • K zápasu musí nastoupit pouze hráči zapsaní v základní sestavě.
 • Náhradníci ani hostování není povoleno.
 • Základní sestava musí pro každý zápas obsahovat minimálně tři hráče, kteří mají trvalý pobyt na území České nebo Slovenské republiky.
 • Trenér může plnit roli náhradníka v průběhu konání Sazka eCUP a může nastoupit jako hráč.

REGULACE PŘESTUPŮ

 • Během Sazka eCUP není přestupování hráčů ani trenérů mezi účastníky povoleno.

NÁZEV A LOGO TÝMU

 • Týmy si určí název a logo, pod kterým budou vystupovat. Název týmu pro účely vystupování nemusí odpovídat oficiálnímu názvu, pod kterým je tým jako právnická osoba registrován v příslušném veřejném rejstříku.
 • Název týmu nesmí obsahovat žádné speciální znaky. Výjimkou je znak „.“, který v názvu týmu slouží pro rozlišení případného partnera týmu.
 • Název týmu podléhá plně schválení pořadatele.
 • Všechny názvy týmů musí být před zahájením turnaje schváleny pořadatelem.
 • Pokud tým nedodá název, vyhrazuje si pořadatel právo stanovit název týmu dle vlastního uvážení.
 • Všechny názvy týmů musí být unikátní a nesmí být podobné jiným, v současnosti aktivním týmům, a to jak v České a Slovenské republice, tak celosvětově. Při posouzení podobnosti je rozhodující stanovisko pořadatele.
 • Název ani logo týmu nesmí obsahovat neetický motiv. Při posouzení, zda jde o neetický motiv je rozhodující stanovisko pořadatele.
 • Logo nesmí obsahovat motivy propagující návykové látky, tabákové výrobky, alkohol, zbraně a munici a pornografický obsah.
 • Logo nebo jeho část nesmí obsahovat ochrannou známku nebo jiný chráněný materiál bez souhlasu vlastníka.
 • Logo podléhá plně schválení pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv během turnaje zakázat používání daného loga nebo požadovat dodání nového loga po týmu.
 • Pokud tým nedodá logo, pořadatel si vyhrazuje právo stanovit týmu logo dle vlastního uvážení.
 • Žádost o změnu názvu a/nebo loga týmu musí být podána v písemné podobě na e-mail eleague@cncenter.cz. Pořadatel si vyhrazuje právo danou změnu neschválit.

Tým a jednotliví hráči nesmí používat vulgární, urážlivý či jinak nevhodný název, logo či přezdívky (nick). Nick hráčů během zápasů musí mít tvar [zkratka týmu][mezera][Oficiální nick] (tak jak byl nahlášen).

VYBAVENÍ

 • Všechny online zápasy odehrají hráči na vlastním vybavení. Tým je povinen zajistit všem svým hráčům dostatečné vybavení pro všechny online zápasy a to tak, aby je byl schopen odehrát bez technických problémů a zbytečného zdržování zápasů. Hráč odpovídá za stabilitu a kapacitu svého připojení k internetu. Zápas nemůže být zrušen z důvodu nestabilního připojení nebo nedostatečného vybavení hráče.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv zakázat použití určitého vybavení.
 • V případě vyžádání je tým povinen poskytnout administrátorovi demo (záznam ze hry).

SPONZOŘI

 • Týmu není povoleno v souvislosti s turnajem prezentovat sponzory z oblasti tabákových výrobků, alkoholu, erotických/pornografických portálů či prodejců erotických/pornografických materiálů a produktů a z dalších oblastí, které mohou porušovat zákony České republiky nebo jsou považovány za nemorální.
 • Tým nesmí mít sponzory používající ochrannou známku nebo jiný chráněný materiál bez souhlasu jeho vlastníka.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo zakázat týmu propagovat jakéhokoliv sponzora ve spojení s turnajem.

HERNÍ PRAVIDLA

Komunikace

 • Komunikaci s hráči v průběhu turnaje zajišťuje pro pořadatele administrátor, pokud pořadatel nestanoví jinak.
 • Veškerá komunikace s administrátorem probíhá na komunikačním kanále DISCORD, v záložce „chat“ pokud tato pravidla pro konkrétní případ nestanoví jiný způsob komunikace. Odpovědná osoba v týmu je povinna být na tomto kanále přítomna a komunikovat s administrátorem v případě potřeby a to po celou dobu průběhu turnaje.
 • Během hracího dne je ke komunikaci využíván teamspeak kanál, který bude všem hráčům zaslán na začátku turnaje.

Účast na zápasech   

 • Každý hráč musí mít registrovaný účet na platformě sazkaeleague.cz a každý tým zde musí mít vytvořený profil.
 • Každý tým musí nastoupit k zápasu s počtem 5 hráčů. Všechny zápasy se odehrávají formátem 5v5.
 • Tým musí dohrát zápas v počtu minimálně 4 hráčů.
 • Každý hráč je povinný mít uvedené své STEAM ID ve svém profilu na webové stránce turnaje.
 • Hráč smí nastoupit k zápasu pouze se stejným STEAM ID, jaké je uvedeno na soupisce týmu a v profilu hráče na webové stránce turnaje.
 • K zápasu smí nastoupit pouze hráč, který je veden na soupisce týmu.
 • Hráč se nesmí vydávat za jiného hráče (používat účet jiného hráče).
 • Všechny zápasy se odehrávají na serverech určených pořadatelem.
 • Hráč je povinen být při zápasech hraných online dostupný na teamspeaku:
  • v zápasech hraných formátem BO2 nejpozději 60 minut před oficiálním začátkem zápasu.
  • v zápasech hraných formátem BO3 nejpozději 90 minut před oficiálním začátkem zápasu.
  • v zápasech hraných BO5 nejpozději 120 minut před oficiálním začátkem zápasu.
 • Pokud jde o první turnajový zápas daného dne, je hráč povinen být dostupný na teamspeaku nejpozději 60 minut před oficiálním začátkem zápasu.
 • Pořadí zápasů je zveřejněno na webových stránkách turnaje.
 • Odpovědná osoba a členové  týmu, včetně hráčů, by měli dbát v den zápasu zvýšené pozornosti a být dostupní na komunikačních kanálech: email, teamspeak, discord.
 • Trenér a osoby nepřítomné na serveru nesmí s hráči sdílet informace o minulých, aktuálních či budoucích skutečnostech daného zápasu, které by si nebyli schopni zjistit sami prostřednictvím týmového herního pohledu a které by hráčům poskytli herní výhodu a to ani v případě, že takové informace obdrží vlivem chyby hry nebo živého vysílání zápasu Sazka eCUP CS:GO. Pokud hráč takové informace obdrží, vystavuje sebe i svůj tým disciplinárnímu trestu včetně možného vyloučení celého týmu ze soutěže a kontumaci všech minulých i budoucích zápasů.
 • Hráči nesmí využívat funkci chatu ve hře pro jakákoliv reklamní sdělení. Taková činnost případně pokus může vyústit v kontumaci zápasu.
 • Hráči nesou odpovědnost za svůj nákup a žádný hráč ani trenér nesmí žádat administrátory o restart kola kvůli špatnému nákupu.

Nepovolené programy

 • Je zakázáno používání jakýchkoliv externích aplikací, které nejsou originální součástí hry Counter Strike: Global Offensive.
  • Příklady takových aplikací: Stop shoot scripty, Center view scripty, Turn script, No recoil scripty, Burst fire scripty, Rate changers (lag scripty), FPS scripty, Anti-flash scripty nebo binding (snd_* bindings), Bunny hop scripty, Stop sound scripty.
 • Je zakázáno používat vlastní či jakkoliv upravené modely hráčů, zbraní a dalších textur. Zároveň je zakázáno v tomto směru jakkoliv upravovat ovladače grafiky.
 • Je zakázána úprava overlaye. Výjimkou jsou tyto případy:
  • cl_showpos 1
  • cl_showfps 1
  • net_graph 0/1 (není povoleno zneužívat net_graph k asistenci s mířením a tedy jej umisťovat kamkoliv v oblasti crosshairu)

Využívání chyb hry

 • Je obecně zakázáno využívat chyby a nedostatky hry, tj. nestandardní prvek/chování hry, které nebylo ze strany vydavatele hry zamýšleno či cíleně zahrnuto do hry. Nejčastější chyby a nedostatky hry jsou vyjmenovány v tomto odstavci níže. Neuvedení ostatních chyb či nedostatků hry v tomto seznamu neznamená automaticky jejich povolení. V případě pochybností se lze vždy před zahájením předmětného zápasu dotázat na stanovisko administrátora prostřednictvím DISCORD, které je rozhodné. Pokud není uvedena daná chyba hry níže, není nutně povolena. O potrestání hráče za využívání chyby, která není uvedena v pravidlech, rozhodne administrátor.
 • Sebevraždy za využití konzole jsou zakázány.

Úprava HUD

 • Uživatelské rozhraní může být upraveno dle libosti hráče pouze tak, aby žádná informace, která je dostupná ve standardní verzi HUD nebyla změněna, upravena či odstraněna zejm. tak, aby upravená HUD neovlivnila DEMO (dle následujícího odstavce) a veškeré v něm ve standardní verzi HUD zachycené údaje nezbytné pro posouzení regulérnosti hry.
 • Odpovědnost za použití upravené HUD nese výlučně hráč. V případě pochybností se lze vždy před zahájením předmětného zápasu dotázat na stanovisko administrátora prostřednictvím teamspeaku , které je rozhodné.

DEMO

 • Každý hráč je povinen po celou dobu soutěžních zápasů (a to včetně knife kola či případného prodloužení) nahrávat tzv. „POV“ či „in-eyes“ demo. Tím se rozumí demo nahrávané z pohledu hráče. GOTV demo není náhradou “in-eyes” dema
 • Každý hráč je ihned povinen poskytnout demo na vyžádání administrátora.
 • Pokud hráč nedodá demo nebo dodá nekompletní či upravené demo může být jeho tým potrestán, a to včetně možnosti kontumační prohry příslušného zápasu nebo vyloučení z turnaje.
 • Finální rozhodnutí o tom, zda je demo dostatečné, tj. zejm. kompletní (zachycující veškeré informace/situace nezbytné pro posouzení regulérnosti hry), nepoškozené demo, bez jakýchkoliv úprav a zásahů,  je vždy na administrátorovi.
 • Je zakázáno jakkoliv a kdekoliv zveřejňovat dema z kteréhokoliv zápasu, a to jak vcelku tak po částech.

Průběh

 • K určení stran při BO3 zápasech (decider mapa) se odehraje knife kolo, kdy Tým, který oproti druhému týmu v takovém knife kole zvítězí, získá právo volby strany pro daný zápas.
 • V případě pádu serveru dříve jak ve třetím kole hry se zápas restartuje a hra začíná znovu od začátku. V případě pozdějšího pádu serveru odpovědné osoby kontaktují administrátora, který obnoví zápas z poslední možné zálohy. Pakliže z technických důvodů není záloha dostupná, dojde ke kompletnímu restartování zápasu.
 • Tým má právo využít během jedné mapy 4x taktickou pauzu, jednu o délce maximálně 30 sekund a technickou pauzu o celkové délce 5 minut.
 • Při vyvolání technické pauzy musí hráč všem hráčům sdělit důvod pauzy.
 • Případné prodloužení se hraje systémem MR3 s 16 000$ jako startovací částkou.
 • Pokud je zápas v jeho průběhu přerušen pořadatelem a v zápasu nelze v daný den pokračovat (zejm. kvůli technickým důvodům či vyšší moci), bude rozehraný zápas odehrán od začátku v náhradním termínu.
 • Pokud se některý tým nedostaví k zápasu do 20 minut po jeho oficiálním začátku v počtu pěti hráčů základní sestavy, může být potrestán pořadatelem a to až vyřazením ze soutěže.

Protest

 • Pokud tým nesouhlasí s výsledkem zápasu, má právo vznést protest k administrátorovi. Ke vznesení protestu administrátorem spojí na teamspeaku nebo prostřednictvím emailu.
 • Protest lze vznést pouze po dobu 15 min. od odehrání zápasu a tým nesmí v lize během této doby odehrát nebo hrát jiný/následující zápas. Ohledně protestu komunikuje s administrátory výhradně a pouze jedna osoba. Takovou osobou smí být pouze trenér nebo kapitán týmu.

NEDOVOLENÉ DOHODY

 • Je přísně zakázána kooperace mezi týmy či mezi hráči různých týmů za účelem ovlivnění výsledků turnaje.
 • Je přísně zakázána domluva ohledně rozdělení finanční odměny nebo jakákoliv domluvená finanční kompenzace mezi týmy v souvislosti s jejich účastí v turnaji.

ETICKÝ KODEX

 • Každý hráč a tým jsou povinni dbát na dobré jméno turnaje a na dodržování těchto pravidel, právních předpisů, obecných zásad etiky, slušného chování a fair-play.
 • Každý hráč a tým jsou povinni vyhnout se jakýmkoliv nevhodným a/nebo dehonestujícím  aktivitám, které by mohly poškodit dobré jméno turnaje nebo jejích partnerů.
 • Hráči i týmy jsou povinni vyvarovat se jakékoliv veřejné komunikaci a vyjadřování, které by mohlo poškodit dobré jméno turnaje nebo ji prezentovat v očích veřejnosti v negativním světle.
 • Hráči i týmy jsou povinni přistupovat k lize a jednotlivým zápasům vážně a v každém zápase vyvinout maximální úsilí pro dosažení nejlepšího možného výsledku a umístění. Předčasné odcházení od herního místa, odpojování se ze zápasů, vzdávání zápasů v soupeřův prospěch či záměrná prohra jsou přísně zakázané.
 • Je přísně zakázáno záměrně zdržovat či narušovat turnaj a/nebo zápasy nebo porušovat tato pravidla.
 • Hráči a trenér se nesmí účastnit žádného zápasu pod vlivem alkoholu či jakýchkoliv návykových nebo nepovolených podpůrných látek.
 • Hráči a týmy jsou na základě smlouvy o smlouvě o účasti v lize mezi týmem a pořadatelem povinni účastnit se marketingových aktivit dle pokynů pořadatele.
 • Odpovědnost za chování hráče nese nejen samotný hráč, ale i tým, jehož je hráč členem.

POSTIHY

 • Pokud se tým nebo hráč provinil proti pravidlům turnaje, rozhodne pořadatel o postihu.
 • Příklady možných postihů:
  • Ústní varování
  • Ztráta určitého počtu kol v rámci jedné nebo více map
  • Ztráta určitého počtu map v rámci zápasu
  • Kontumace zápasu
  • Pokuta, pokud je sjednána ve smlouvě o smlouvě o účasti v lize
  • Dočasné vyloučení z turnaje
  • Diskvalifikace z turnaje
 • Volba postihu je výhradně na uvážení pořadatele.
 • Postih může být v rámci určitého počtu splitů, určitého počtu sezon nebo jinak časově určen. Postih je zpravidla udělen celému týmu.
 • Pořadatel může udělit postih týmu nebo hráči na základě udělení postihu hráči nebo týmu v jiné kompetitivní soutěži hrané ve hře Counter Strike: Global Offensive.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z turnaje hráče a/nebo tým v případě
  • porušení těchto pravidel
  • porušení právních předpisů v souvislosti s účastí v lize
  • porušení smlouvy o účasti v lize
  • porušení dobrých mravů nebo etických zásad v souvislosti s účastí v lize
  • jiného poškození průběhu zápasu nebo turnaje

   jakož i v případě důvodného podezření z takového porušení.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv turnaj bez udání důvodu zkrátit, přerušit, ukončit nebo  změnit či doplnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo kdykoliv změnit název turnaje. Pořadatel má zejména právo nerealizovat jakýkoli další ročník turnaje.
 • V případě ukončení účasti týmu v turnaji z jakéhokoli důvodu může pořadatel buď ponechat místo neobsazené po jím stanovenou dobu nebo doplnit počet týmů jím stanoveným způsobem.
 • Týmy a hráči jsou povinni řídit se vedle těchto pravidel rovněž pokyny pořadatele a administrátora. V případě jejich rozporu jsou rozhodující pokyny pořadatele.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu turnaje a/nebo jednotlivých zápasů nebo v souvislosti s turnajem, či jiné situace mající dopad na regulérnost, dobrou pověst turnaje vzniklé v průběhu turnaje. Rozhodující je v takových případech posouzení a stanovisko pořadatele. Ve výše uvedených případech je pořadatel oprávněn vyloučit hráče či tým z turnaje. Slot v turnaji a účast hráče v turnaji nejsou soudně vymahatelné.
 • Pořadatel může změnit osobu administrátora.
 • Webová stránka turnaje je umístěna na adrese sazkaeleague.cz
 • Z turnaje jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., Boosters s.r.o. a  osoby jim blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 • Každý hráč je povinný uvést o sobě na webu pravdivé údaje, v opačném případě může být z turnaje diskvalifikován on, případně i celý tým.