Ligová pravidla Sazka eLEAGUE CS:GO

Ligová pravidla Sazka eLEAGUE CS:GO

Pravidla Sazka eLEAGUE CS:GO powered by iSport.cz

Tato pravidla (dále jen „pravidla“) upravují pořádání herní série Sazka eLEAGUE CS:GO powered by iSport.cz a podmínky pro účast v ní. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Předmětem Sazka eLEAGUE CS:GO powered by iSport.cz je týmové hraní hry Counter Strike: Global Offensive
 • Pořadatelem Sazka eLEAGUE CS:GO powered by iSport.cz (dále jen „liga“) je společnost CZECH NEWS CENTER a.s., IČ: 02346826, se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen „pořadatel“), technické řešení ligy poskytuje společnost Boosters s.r.o., zejm. prostřednictvím herního portálu Grunex.com (dále také „administrátor“). Pořadatel může pověřit administrátora dalšími činnostmi při pořádání ligy, v případech, kdy tato pravidla stanoví oprávnění administrátora platí, byl k jeho výkonu pořadatelem pověřen.
 • Týmy musí pro účast v lize splňovat následující podmínky:
  • musí být právnickou osobou (s.r.o, a.s., z.s. atd.) se sídlem na území České nebo Slovenské republiky.
  • všichni hráči týmu musí ke dni zahájení ligy dovršit věk 16 let
  • všichni hráči týmu musí administrátorovi poskytnout údaje o svých Steam ID, které používají nebo používali v posledních 6 měsících a označit pod kterým Steam ID se budou účastnit ligy. Seznam svých Steam ID musí aktualizovat bez zbytečného odkladu v případě, kdy si zřídí na platformě Steam nové ID. Toto Steam ID nelze bez souhlasu administrátora měnit.
  • jmenovat odpovědnou osobu pro účely komunikace s pořadatelem ligy (dále též „odpovědná osoba“)
  • musí dodat název a logo týmu ke schválení pořadatelem nejpozději do startu základní části prvního splitu, kterého se tým účastní.
  • musí o účasti v lize uzavřít smlouvu s pořadatelem
 • Pořadatel si vyhrazuje veškerá vysílací práva k průběhu hry a jejímu záznamu.

SLOT

 • „Slot“ znamená pořadatelem udělené oprávnění týmu na účast v lize.
  • Slot je přenositelný za následujících podmínek:
   • Organizace, která má zájem svůj slot přenést jiné organizaci musí mít v Sazka eLEAGUE odehraný minimálně jeden split.
   • Slot lze přenést pouze v přestupovém období.
   • Přenos slotu musí vždy schválit pořadatel.
   • Pořadatel určí za jakých podmínek může být slot přenesen.
   • Žádost o přenos slotu musí písemně podat obě zainteresované organizace pořadateli ligy na email eleague@cncenter.cz.
 • Slot může být udělen pouze právnickým osobám.
 • Jedné právnické osobě (jednomu týmu) může být udělen pouze jeden slot.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv slot týmu odebrat.

HARMONOGRAM

 • Liga je rozdělena na dva „splity“.
 • Split je období, ve kterém pravidelně probíhají ligové zápasy dle uveřejněného rozpisu na webové stránce ligy.
 • První split („jarní split“) se odehrává od 18.4.2022 do 20.6.2022
 • První split sestává ze:
  • Základní části, která probíhá 18.4.2022 do 6.6.2022
  • Online/Offline play-off, které probíhá 16.6.2022, 18.6.2022 a 19.6.2022
  • Promotion/Relegation fáze, která probíhá 15.6.2022
 • Druhý split („podzimní split“) se odehrává 20.8.2022 do 25.10.2022
 • Druhý split sestává ze:
  • Základní části, která probíhá od 20.8.2022 do 25.9.2022
  • Baráž, která probíhá ve dnech 24.10.2022 do 25.10.2022
  • Online čtvrtfinále, které probíhá 1.10.2022
  • Offline semifinále a finále, které probíhají 7.10.2022 do 8.10.2022

Uvedená data platí pro splity pořádané v roce 2022, pro další ročníky ligy určí data jejich konání pořadatel a publikuje je na webové stránce ligy.

FORMÁT

 • Základní části prvního i druhého splitu se účastní 8 týmů.
 • Do základní části každého dalšího splitu v rámci ligy se kvalifikuje šest nejúspěšnějších týmů z předchozího splitu (tj. buď z prvního splitu v rámci příslušného roku nebo z druhého splitu v rámci předcházejícího roku) a dále dva nejúspěšnější týmy zápasů Promotion/Relegation fáze předchozího splitu, která se odehraje podle pravidel a podmínek stanovených pořadatelem. Dva nejméně úspěšné týmy příslušného splitu se účastní jeho Promotion/Relegation fáze.
 • V základní části prvního i druhého splitu se týmy utkají jedenkrát každý s každým. Každý tým tedy odehraje 7 zápasů v základní části splitu.
 • V rámci každého zápasu základní části splitu se odehrají dvě mapy formátem BO2. Tým obdrží za vítězství v zápase počet bodů dle vyhraných map v zápase. (např. pokud tým zvítězí 2:0, obdrží tři body do tabulky. V případě remízy 1:1 obdrží jeden bod do tabulky každý z týmů)
 • V základní části určí coin flip, kdo si bude moct vybrat, zda bude tým A nebo B pro ban a pick fázi.
 • Playoff - Tým, který má vyšší seed si určí, zda bude tým A nebo B pro ban a pick fázi.
 • Pokud není administrátorem stanoveno jinak, probíhá výběr mapy v základní části dle následujícího klíče:
 • V případě BO2:
  • Tým A zabanuje první mapu
  • Tým B zabanuje druhou mapu
  • Tým A zabanuje třetí mapu
  • Tým B zabanuje čtvrtou mapu
  • Tým A vybere první mapu, tým B si vybere startovní stranu (T/CT)
  • Tým B vybere druhou mapu, tým A si vybere startovní stranu (T/CT)
 • V případě BO3:
  • Tým A zabanuje první mapu
  • Tým B zabanuje druhou mapu
  • Tým A vybere první mapu, tým B si vybere startovní stranu (T/CT)
  • Tým B vybere druhou mapu, tým A si vybere startovní stranu (T/CT)
  • Tým A zabanuje třetí mapu
  • Tým B zabanuje čtvrtou mapu
  • Zbylá mapa bude rozhodující mapou zápasu. Startovní stranu určí knife round.
 • V případě BO5:
  • Tým A zabanuje první mapu
  • Tým B zabanuje druhou mapu
  • Tým A vybere první mapu, tým B si vybere startovní stranu (T/CT)
  • Tým B vybere druhou mapu, tým A si vybere startovní stranu (T/CT)
  • Tým A vybere třetí mapu, tým B si vybere startovní stranu (T/CT)
  • Tým B vybere čtvrtou mapu, tým A si vybere startovní stranu (T/CT)
  • Zbylá mapa bude rozhodující mapou zápasu. Startovní stranu určí knife round.
 • Vybírá se z následujících map:
  • de_inferno
  • de_train
  • de_mirage
  • de_nuke
  • de_overpass
  • de_dust2
  • de_vertigo
 • V případě, že po základní části mají dva nebo více týmů stejný počet bodů v tabulce ligy, rozhodnou o umístění v tabulce tato kritéria, a to v uvedeném pořadí:
  • Výsledek vzájemného zápasu
  • Vyšší počet vyhraných map
  • Vyšší rozdíl vyhraných a prohraných kol
  • Pakliže přetrvává nerozhodný stav mezi více jak 3 týmy, dojde na posouzení dle minitabulky vytvořené pouze ze zápasů týmů mezi kterými tento stav přetrvává.
  • Rozhodující zápas, který se uskuteční podle pravidel a podmínek stanovených pořadatelem.
 • Do online play-off v prvním splitu a offline play-off ve druhém splitu postoupí vždy 6 nejlepších týmů dle umístění v tabulce na konci základní části.
 • Týmy na 7. a 8. místě tabulky se po konci základní části každého splitu zúčastní Promotion/Relegation zápasů.
 • Týmy jsou do online play-off a offline play-off vždy nasazeny dle následujícího klíče:
  • Týmy na 1. a 2. místě tabulky po základní části jsou nasazeny do semifinále.
  • Týmy na 3. až 6. místě jsou nasazeny do zápasů čtvrtfinále dle následujícího klíče:
   • První zápas: Tým na 4. místě proti týmu na 5. místě
   • Druhý zápas: Tým  na 3. místě proti týmu na 6. místě
  • Do semifinále postoupí týmy následovně:
   • Vítěz prvního zápasu čtvrtfinále odehraje semifinále proti týmu, který skončil na 1. místě v tabulce základní části
   • Vítěz druhého zápasu čtvrtfinále odehraje semifinále proti týmu, který skončil na 2. místě v tabulce základní části
  • Vítězové obou semifinálových zápasů se utkají ve finálovém zápase.
  • Týmy, které prohrály v semifinálových zápasech, se utkají v zápase o třetí místo.
 • Zápasy ve čtvrtfinále online i offline play-off se odehrají na dvě vítězné mapy. (formát BO3)
 • Zápasy v semifinále online play-off se odehrají na dvě vítězné mapy. (formát BO3), výběr map bude probíhat podle pravidel a podmínek stanovených administrátorem.
 • Finále online i offline play-off se odehrají na tři vítězné mapy. (formát BO5).

OFFLINE PLAY OFF

 • Offline play off druhého splitu se uskuteční v místě a čase stanoveném pořadatelem.
 • Podrobná pravidla v případě organizace offline play off stanoví pořadatel alespoň 14 dnů před jejich konáním.

PRIZE MONEY

 • První split
  • 1. místo 100.000 Kč
  • 2. místo 50.000 Kč
  • 3. místo 25.000 Kč
  • 4. místo 10.000 Kč
  • 5. místo 5.000 Kč
  • 6. místo 5.000 Kč
 • Druhý split
  • 1. místo 500.000 Kč
  • 2. místo 100.000 Kč
  • 3. místo 50.000 Kč
  • 4. místo 25.000 Kč
  • 5. místo 10.000 Kč
  • 6. místo 10.000 Kč
 • Příslušné prizemoney uvedené v pravidlech se přidělují týmu platbou na účet sdělený týmem. Rozdělení mezi hráče je vnitřní záležitostí týmu.

SOUPISKA

 • Tým zašle soupisku týmu pořadateli na e-mail eleague@cncenter.cz do 28.2.2022 23:59 hod. Soupiska obsahuje jméno a příjmení hráčů, jejich datum narození a místo trvalého bydliště, herní přezdívky hráčů a STEAM ID užívané hráči v lize.
 • Soupiska týmu sestává z minimálního počtu 5 hráčů, maximálně dvou náhradníků a maximálně jednoho trenéra.
 • Na soupisce smí být zapsáni maximálně 2 hráči, kteří nemají trvalý pobyt na území České nebo Slovenské republiky. Výjimka z tohoto pravidla se automaticky uděluje týmům, které se do soutěže kvalifikovaly v sestavě se třemi zahraničními hráči v baráži pro jarní split roku 2021, tedy před nabytím platnosti tohoto pravidla. Výjimka se uděluje pouze pro jarní split roku 2021.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo udělit disciplinární trest hráči, trenérovi nebo jinému členu týmu, který takový trest obdržel v rámci jiné domácí nebo zahraniční soutěže. Pořadatel při posuzování přihlédne k povaze soutěže a daného prohřešku.
 • Hráči ani trenér nemůže být zapsán na soupisce více než jednoho týmu. Hráč ani trenér, který je zapsán na soupisce týmu účastnícího se soutěže nesmí být povolán jako host do jiného týmu.
 • Pokud chce tým učinit změny v základní sestavě (např. nasadit náhradníka) musí to oznámit pořadateli nejpozději 96 hod. před začátkem následujícího zápasu. Pokud tak neučiní, nebude týmu povoleno nastoupit ve změněné základní sestavě. O změnu v základní sestavě může tým požádat pořadatele písemně na emailu eleague@cncenter.cz.
 • K zápasu musí nastoupit pouze hráči zapsaní v základní sestavě, výjimkou je využití hráče na hostování.
 • Hostování
  • Každý tým může během jednoho splitu využít hráče na hostování a to pouze ve dvou zápasech základní části. Za využití hostujícího hráče v zápase se považuje situace, kdy je hostující hráč přítomen na serveru minimálně po dobu jednoho kola aktuální mapy.
  • Tým nemůže využít hostování v play-off fázi soutěže.
  • Hostující hráč musí být týmem nahlášen pořadateli ligy nebo osobě pověřené pořadatelem písemně a to nejpozději 72 hodin před začátkem zápasu, ve kterém má hráč hostovat.
  • Hostující hráč nesmí být zapsán na soupisce jiného týmu Sazka eLEAGUE CS:GO.
  • Každý hráč může v jednom splitu hostovat pouze jednomu týmu. Hráč může ve stejném týmu hostovat více než jedenkrát za split.
  • Hostující hráč musí mít trvalý pobyt na území České nebo Slovenské republiky.
 • Základní sestava musí pro každý zápas obsahovat minimálně tři hráče, kteří mají trvalý pobyt na území České nebo Slovenské republiky.
 • Na soupisce  týmu musí být minimálně 3 hráči, kteří za daný tým nastoupil alespoň do jednoho zápasu během Sazka eLEAGUE CS:GO OPEN.
 • Tým má právo vyměnit hráče základní sestavy za náhradníka vždy mezi jednotlivými mapami (toto neplatí pro hosta). Tým nesmí provést výměnu hráče za náhradníka během rozehrané hry/mapy a to včetně již započatého knife kola. Výjimkou je případ, kdy se jeden z hráčů základní sestavy prokazatelně potýká s technickými nebo zdravotními problémy nebo je hráč v průběhu hry diskvalifikován. V takovém případě má tým právo na pauzu o délce 10 minut. Pokud tým během této doby nezjistí příčinu hráčovi nedostupnosti nebo se hráč nevrátí do hry, může tým nasadit náhradníka, případně využít hostujícího hráče. Toto lze učinit pouze 1x za zápas. Pokud tým již vyčerpal tuto možnost nebo možnost využití hostujícího hráče nebo nemá k dispozici náhradníka rozhodne o dalším postupu administrátor. Ten je oprávněn udělit týmu výjimku dle závažnosti situace, ale také rozhodnout o kontumaci zápasu nebo dohrání zápasu ve čtyřech hráčích.
 • Trenér může plnit roli náhradníka v prvních dvou kolech základní části. V dalších kolech základní části může trenér plnit roli náhradníka pouze v případě, že byl na soupisku jako trenér zapsán nejpozději 14 dní před oficiálním začátkem zápasu, kde má takovou roli plnit. Trenér může plnit roli náhradníka v play-off pouze v případě, že byl na soupisce týmu jako trenér zapsán minimálně po dobu 4 na sebe navazujících hracích kol základní části.

REGULACE PŘESTUPŮ

 • „Přestupové období“ – je časové rozpětí, ve kterém mohou týmy libovolně měnit sestavu. Přestupové období se pro první split uzavírá 31. února 2022 ve 23:59 SEČ. Po přestupovém období je tým vždy povinen znovu nahlásit kompletní soupisku pořadateli ligy.
 • Volný hráč je hráč, který v aktuálním splitu není zapsán na soupisce žádného z týmu, který se účastní Sazka eLEAGUE a zároveň nebyl v aktuálním splitu ze soupisky žádného týmu odstraněn. Takový hráč smí být zapsán na soupisku týmu.
 • Volný hráč nesmí být zapsán na soupisku po oficiálním datumu odehrání 5. kola základní části.
 • Žádost o zapsání volného hráče na soupisku musí být podána vždy v písemné podobě na e-mail eleague@cncenter.cz a musí obsahovat následující informace:
  • Název týmu, který žádost podává
  • Jméno a příjmení odpovědné osoby týmu
  • Hráčovo celé jméno, herní přezdívka a STEAM ID
 • Tým může odstranit hráče ze soupisky podáním písemné žádosti k pořadateli minimálně 72 hodin před startem následujícího soutěžního zápasu. Odstraněním hráče ze soupisky nesmí klesnout počet hráčů na soupisce pod minimální povolený počet.
 • „Přestup“ znamená přesun hráče z jednoho ligového týmu do druhého.
 • Přestupy jsou povolené pouze od 1. do 5. kola základní části splitu. Přestupy se nesmí uskutečnit od následujícího dne po dni odehrání 5. kola základní části do konce splitu, včetně play-off a baráže.
 • Každý hráč smí během jednoho splitu přestoupit pouze jednou.
 • Každý tým smí během jednoho splitu uskutečnit dohromady dva přestupy směrem „do týmu“
 • Přestupem nesmí klesnout počet hráčů na soupisce pod minimální povolený počet, ani převýšit maximální povolený počet.
 • Žádost o přestup hráče musí být vždy podána v písemné podobě od obou týmů na e-mail eleague@cncenter.cz a musí obsahovat následující informace:
  • Název týmu, ze kterého hráč přestupuje
  • Jméno a příjmení odpovědné osoby týmu, ze kterého hráč přestupuje
  • Název týmu, do kterého hráč přestupuje
  • Jméno a příjmení odpovědné osoby týmu, do kterého hráč přestupuje
  • Hráčovo celé jméno, herní přezdívka a STEAM ID.
 • Žádost o přestup musí být podána vždy minimálně 96 hodin před oficiálním začátkem následujícího soutěžního zápasu.
 • Přestupování trenérů není těmito pravidly omezeno.
 • Změny na soupisce jsou účinné jejich schválením pořadatelem. V případě schválení žádosti o zápis hráče na soupisku nebo žádosti o přestup hráče, určí pořadatel datum, od kterého se může hráč aktivně účastnit soutěžních zápasů za tým, na jehož soupisku byl nově zapsán.

KVALIFIKAČNÍ UTKÁNÍ O POSTUP DO SAZKA eLEAGUE (BARÁŽ)

 • Do baráže postoupí tým, který skončí na prvním a druhém místě kvalifikačního žebříčku Sazka eLEAGUE CS:GO Open a tým na sedmém a osmém místě z ligy Sazka eLEAGUE CS:GO.
 • V případě, že se z Sazka eLEAGUE Open Play-Off kvalifikuje do baráže více týmů stejné právnické osoby nebo se více týmů se stejným názvem či částí názvu, postoupí do baráže pouze nejvýše postavený tým a ostatní týmy budou nahrazeny dalším týmem v pořadí Open Play-Off.
 • V případě, že do baráže ze Sazka eLEAGUE sestoupí tým, jež je registrován pod stejnou právnickou osobou nebo má stejný název, logo či část názvu jako tým, který do baráže postoupí ze Sazka eLEAGUE Open, může se baráže zúčastnit pouze tým sestupující ze Sazka eLEAGUE. Ostatní týmy budou nahrazeny dalšími týmy v pořadí Open Play-Off.
 • V případě, že se do baráže kvalifikuje tým stejné právnické osoby nebo tým se stejným názvem či částí názvu jako tým účastnící se Sazka eLEAGUE, tak se baráže nebude moci účastnit a bude nahrazen dalším týmem v pořadí Open Play-Off.
 • Baráž se odehraje dle následujícího klíče:
  • vítěz Finále SAZKA eLEAGUE OPEN CS:GO se utká s týmem, který skončí na 8. místě v tabulce SAZKA eLEAGUE CS:GO.
  • tým na druhém místě ze SAZKA eLEAGUE OPEN CS:GO se utká s týmem, který skončí na 7. místě v tabulce SAZKA eLEAGUE CS:GO.
  • Ve druhém kole se utkají vítězové obou zápasů (zápas vítězů) a taktéž poražení obou zápasů (zápas poražených).
  • Vítěz zápasu vítězů postoupí do ligy. Druhého postupujícího určí zápas mezi vítězem zápasu poražených a poraženým v zápase vítězů.

NÁZEV A LOGO TÝMU

 • Týmy si určí název a logo, pod kterým budou v lize vystupovat. Název týmu pro účely vystupování v lize nemusí odpovídat oficiálnímu názvu, pod kterým je tým jako právnická osoba registrován v příslušném veřejném rejstříku.
 • Název týmu nesmí obsahovat žádné speciální znaky. Výjimkou je znak „.“, který v názvu týmu slouží pro rozlišení případného partnera týmu.
 • Název týmu podléhá plně schválení pořadatele.
 • Všechny názvy týmů musí být před zahájením ligy schváleny pořadatelem.
 • Pokud tým nedodá název, vyhrazuje si pořadatel právo stanovit název týmu dle vlastního uvážení.
 • Všechny názvy týmů musí být unikátní a nesmí být podobné jiným, v současnosti aktivním týmům, a to jak v České a Slovenské republice, tak celosvětově. Při posouzení podobnosti je rozhodující stanovisko pořadatele.
 • Název ani logo týmu nesmí obsahovat neetický motiv. Při posouzení, zda jde o neetický motiv je rozhodující stanovisko pořadatele.
 • Logo nesmí obsahovat motivy propagující návykové látky, tabákové výrobky, alkohol, zbraně a munici a pornografický obsah.
 • Logo nebo jeho část nesmí obsahovat ochrannou známku nebo jiný chráněný materiál bez souhlasu vlastníka.
 • Logo podléhá plně schválení pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv během ligy zakázat používání daného loga nebo požadovat dodání nového loga po týmu.
 • Pokud tým nedodá logo, pořadatel si vyhrazuje právo stanovit týmu logo dle vlastního uvážení.
 • Žádost o změnu názvu a/nebo loga týmu musí být podána v písemné podobě na e-mail eleague@cncenter.cz. Pořadatel si vyhrazuje právo danou změnu neschválit.

Tým a jednotliví hráči nesmí používat vulgární, urážlivý či jinak nevhodný název, logo či přezdívky (nick). Nick hráčů během zápasů musí mít tvar [zkratka týmu][mezera][Oficiální nick] (tak jak byl nahlášen).

FINANČNÍ PODPORA PRO TÝMY

 • Každý tým může podat písemnou žádost o finanční podporu na e-mail eleague@cncenter.cz.
 • Takovou žádost může tým podat vždy nejpozději do 3 dnů před začátkem splitu.
 • V případě schválení žádosti vyplatí pořadatel týmu bankovním převodem 18 750 Kč nejpozději do 30 dní od začátku splitu.
 • Dalších maximálně 18 750 Kč bude týmu vyplaceno bankovním převodem do 30 dní po konci daného splitu v případě, že splnil podmínky obsažené ve smlouvě o účasti v lize uzavřené mezi týmem a pořadatelem a současně v tomto splitu tým odehrál všechny zápasy dle oficiálního rozpisu zápasů ligy, který je uveřejněn na webu ligy, a nedošlo k diskvalifikaci některého z hráčů týmu za porušení pravidel ligy.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo neschválit žádost týmu o finanční podporu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv upravit nebo změnit výši finanční podpory nebo vyplatit jen její část.

VYBAVENÍ

 • Všechny online zápasy odehrají hráči na vlastním vybavení. Tým je povinen zajistit všem svým hráčům dostatečné vybavení pro všechny online zápasy a to tak, aby je byl schopen odehrát bez technických problémů a zbytečného zdržování zápasů. Hráč odpovídá za stabilitu a kapacitu svého připojení k internetu. Zápas nemůže být zrušen z důvodu nestabilního připojení nebo nedostatečného vybavení hráče.
 • Při offline zápasech bude hráčům poskytnut herní počítač a monitor. Hráči jsou povinni přinést si vlastní periferie – myš, klávesnici, podložku pod myš a špuntová sluchátka (jiný druh sluchátek není povolen).
 • Hráčům je přísně zakázáno instalovat na počítače poskytnuté pro offline zápasy jakýkoliv software.
 • Hráč musí mít po celou dobu zápasu spuštěnou hru jako aktivní aplikaci. Hráčům je během zápasu zakázáno vypínat hru nebo se přepínat do jiné aplikace či rozhraní Windows.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv zakázat použití určitého vybavení.
 • Hráčům je při offline zápasech zakázáno získávat informace jakkoliv jinak než z vlastního monitoru a hry. Hráč se během offline zápasu nesmí otáčet na obrazovky a led panely a musí mít nasazena protihluková sluchátka a nesmí záměrně bránit přiléhání protihlukových sluchátek.
 • Hráči týmu musí být při offline zápasech oblečeni v týmovém stejnokroji.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo zakázat používání jakékoliv grafiky nebo motivu na stejnokroji týmu.
 • Nošení pokrývek hlavy během offline zápasů není povoleno.
 • Hráč si během offline zápasů nesmí jakýmkoliv způsobem zakrývat tvář.
 • Trenér je povinen být při offline zápasech oblečen ve formálním oblečení.
 • Zákaz cheatování – programy bez souhlasu administrátora nebudou pořadatelem tolerovány.
 • V případě vyžádání je tým povinen poskytnout administrátorovi demo (záznam ze hry).

SPONZOŘI

 • Tým má povinnost nahlásit všechny sponzory, kteří budou po dobu účasti týmu v lize s týmem asociováni a propagováni na sociálních sítích a dalších médiích.
 • Týmu není povoleno mít sponzory z oblasti tabákových výrobků, alkoholu, erotických/pornografických portálů či prodejců erotických/pornografických materiálů a produktů.
 • Tým nesmí mít sponzory používající ochrannou známku nebo jiný chráněný materiál bez souhlasu vlastníka.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo zakázat týmu propagovat jakéhokoliv sponzora ve spojení s ligou.

HERNÍ PRAVIDLA

Komunikace

 • Komunikaci s hráči v průběhu ligy zajišťuje pro pořadatele administrátor, pokud pořadatel nestanoví jinak
 • Veškerá komunikace s administrátorem probíhá na komunikačním kanále DISCORD, v záložce „chat“ pokud tato pravidla pro konkrétní případ nestanoví jiný způsob komunikace. Odpovědná osoba v týmu je povinna být na tomto kanále přítomna a komunikovat s administrátorem v případě potřeby a to po celou dobu průběhu ligy.
 • Během hracího dne je ke komunikaci využíván teamspeak kanál, který bude všem hráčům zaslán na začátku splitu.

Účast na zápasech   

 • Každý hráč musí mít registrovaný účet na platformě sazkaeleague.cz.
 • Každý tým musí nastoupit k zápasu s počtem 5 hráčů. Všechny zápasy se odehrávají formátem 5v5.
 • Tým musí dohrát zápas v počtu minimálně 4 hráčů.
 • Každý hráč je povinný mít uvedené své STEAM ID ve svém profilu na webové stránce ligy.
 • Hráč smí nastoupit k zápasu pouze se stejným STEAM ID, jaké je uvedeno na soupisce týmu a v profilu hráče na webové stránce ligy.
 • K zápasu smí nastoupit pouze hráč, který je veden na soupisce týmu, případně dle pravidel nahlášený host.
 • Hráč se nesmí vydávat za jiného hráče (používat účet jiného hráče).
 • Všechny zápasy se odehrávají na serverech určených pořadatelem.
 • Hráč je povinen být při zápasech hraných online a v případě, že nejde o první ligový zápas daného dne, dostupný na teamspeaku:
  • v zápasech hraných formátem BO2 nejpozději 60 minut před oficiálním začátkem zápasu.
  • v zápasech hraných formátem BO3 nejpozději 150 minut před oficiálním začátkem zápasu.
  • v zápasech hraných BO5 nejpozději 230 minut před oficiálním začátkem zápasu.
 • Pokud jde o první ligový zápas daného dne, je hráč povinen být dostupný na teamspeaku nejpozději 60 minut před oficiálním začátkem zápasu.
 • Pořadí zápasů je zveřejněno na webových stránkách ligy.
 • Odpovědná osoba a členové  týmu, včetně hráčů, by měli dbát v den zápasu zvýšené pozornosti a být dostupní na komunikačních kanálech: email, teamspeak, discord.
 • Trenér a osoby nepřítomné na serveru nesmí s hráči sdílet informace o minulých, aktuálních či budoucích skutečnostech daného zápasu, které by si nebyli schopni zjistit sami prostřednictvím týmového herního pohledu a které by hráčům poskytli herní výhodu a to ani v případě, že takové informace obdrží vlivem chyby hry nebo živého vysílání zápasu Sazka eLEAGUE CS:GO. Pokud hráč takové informace obdrží, vystavuje sebe i svůj tým disciplinárnímu trestu včetně možného vyloučení celého týmu ze soutěže a kontumaci všech minulých i budoucích zápasů.
 • Hráči nesmí využívat funkci chatu ve hře pro jakákoliv reklamní sdělení. Taková činnost případně pokus může vyústit v kontumaci zápasu.
 • Hráči nesou odpovědnost za svůj nákup a žádný hráč ani trenér nesmí žádat administrátory o restart kola kvůli špatnému nákupu.

Nepovolené programy

 • Je zakázáno používání jakýchkoliv externích aplikací, které nejsou originální součástí hry Counter Strike: Global Offensive.
  • Příklady takových aplikací: Stop shoot scripty, Center view scripty, Turn script, No recoil scripty, Burst fire scripty, Rate changers (lag scripty), FPS scripty, Anti-flash scripty nebo binding (snd_* bindings), Bunny hop scripty, Stop sound scripty.
 • Je zakázáno používat vlastní či jakkoliv upravené modely hráčů, zbraní a dalších textur. Zároveň je zakázáno v tomto směru jakkoliv upravovat ovladače grafiky.
 • Je zakázána úprava overlaye. Výjimkou jsou tyto případy:
  • cl_showpos 1
  • cl_showfps 1
  • net_graph 0/1 (není povoleno zneužívat net_graph k asistenci s mířením a tedy jej umisťovat kamkoliv v oblasti crosshairu)

Využívání chyb hry

 • Je obecně zakázáno využívat chyby a nedostatky hry, tj. nestandardní prvek/chování hry, které nebylo ze strany vydavatele hry zamýšleno či cíleně zahrnuto do hry. Nejčastější chyby a nedostatky hry jsou vyjmenovány v tomto odstavci níže. Neuvedení ostatních chyb či nedostatků hry v tomto seznamu neznamená automaticky jejich povolení. V případě pochybností se lze vždy před zahájením předmětného zápasu dotázat na stanovisko administrátora prostřednictvím DISCORD, které je rozhodné. Pokud není uvedena daná chyba hry níže, není nutně povolena. O potrestání hráče za využívání chyby, která není uvedena v pravidlech, rozhodne administrátor.
 • Sebevraždy za využití konzole jsou zakázány.

Úprava HUD

 • Uživatelské rozhraní může být upraveno dle libosti hráče pouze tak, aby žádná informace, která je dostupná ve standardní verzi HUD nebyla změněna, upravena či odstraněna zejm. tak, aby upravená HUD neovlivnila DEMO (dle následujícího odstavce) a veškeré v něm ve standardní verzi HUD zachycené údaje nezbytné pro posouzení regulérnosti hry.
 • Odpovědnost za použití upravené HUD nese výlučně hráč. V případě pochybností se lze vždy před zahájením předmětného zápasu dotázat na stanovisko administrátora prostřednictvím teamspeaku , které je rozhodné.

DEMO

 • Každý hráč je povinen po celou dobu soutěžních zápasů (a to včetně knife kola či případného prodloužení) nahrávat tzv. „POV“ či „in-eyes“ demo. Tím se rozumí demo nahrávané z pohledu hráče. GOTV demo není náhradou “in-eyes” dema
 • Každý hráč je ihned povinen poskytnout demo na vyžádání administrátora.
 • Pokud hráč nedodá demo nebo dodá nekompletní či upravené demo může být jeho tým potrestán, a to včetně možnosti kontumační prohry příslušného zápasu nebo vyloučení z ligy.
 • Finální rozhodnutí o tom, zda je demo dostatečné, tj. zejm. kompletní (zachycující veškeré informace/situace nezbytné pro posouzení regulérnosti hry), nepoškozené demo, bez jakýchkoliv úprav a zásahů,  je vždy na administrátorovi.
 • Je zakázáno jakkoliv a kdekoliv zveřejňovat dema z kteréhokoliv zápasu, a to jak vcelku tak po částech.

Průběh

 • K určení stran při BO3 zápasech (decider mapa) se odehraje knife kolo, kdy Tým, který oproti druhému týmu v takovém knife kole zvítězí, získá právo volby strany pro daný zápas.
 • V případě pádu serveru dříve jak ve třetím kole hry se zápas restartuje a hra začíná znovu od začátku. V případě pozdějšího pádu serveru odpovědné osoby kontaktují administrátora, který obnoví zápas z poslední možné zálohy. Pakliže z technických důvodů není záloha dostupná, dojde ke kompletnímu restartování zápasu.
 • Tým má právo využít během jedné mapy 4x taktickou pauzu, jednu o délce maximálně 30 sekund a technickou pauzu o celkové délce 5 minut.
 • Při vyvolání technické pauzy musí hráč všem hráčům sdělit důvod pauzy.
 • Případné prodloužení se hraje systémem MR3 s 16 000$ jako startovací částkou.
 • Pokud je zápas v jeho průběhu přerušen pořadatelem a v zápasu nelze v daný den pokračovat (zejm. kvůli technickým důvodům či vyšší moci), bude rozehraný zápas odehrán od začátku v náhradním termínu.
 • Pokud se některý tým nedostaví k zápasu do 20 minut po jeho oficiálním začátku v počtu pěti hráčů základní sestavy, může být potrestán pořadatelem a to až kontumační prohrou příslušného zápasu. Přítomný tým podá protest a prokáže screenshotem, že se soupeřící hráč/tým nedostavil.

Protest

 • Pokud tým nesouhlasí s výsledkem zápasu, má právo vznést protest k administrátorovi. Ke vznesení protestu administrátorem spojí na teamspeaku nebo prostřednictvím emailu.
 • Protest lze vznést pouze po dobu 15 min. od odehrání zápasu a tým nesmí v lize během této doby odehrát nebo hrát jiný/následující zápas. Ohledně protestu komunikuje s administrátory výhradně a pouze jedna osoba. Takovou osobou smí být pouze trenér nebo kapitán týmu.

NEDOVOLENÉ DOHODY

 • Je přísně zakázána kooperace mezi týmy či mezi hráči různých týmů za účelem ovlivnění výsledků ligy či postavení týmů v tabulce základní části.
 • Je přísně zakázána domluva ohledně rozdělení finanční odměny nebo jakákoliv domluvená finanční kompenzace mezi týmy v souvislosti s jejich účastí v lize. Výjimkou je uskutečnění přestupu hráče, kde se týmy domluví na finančním vyrovnání.

ETICKÝ KODEX

 • Každý hráč a tým jsou povinni dbát na dobré jméno ligy a na dodržování těchto pravidel, právních předpisů, obecných zásad etiky, slušného chování a fair-play.
 • Každý hráč a tým jsou povinni vyhnout se jakýmkoliv nevhodným a/nebo dehonestujícím  aktivitám, které by mohly poškodit dobré jméno ligy nebo jejích partnerů.
 • Hráči i týmy jsou povinni vyvarovat se jakékoliv veřejné komunikaci a vyjadřování, které by mohlo poškodit dobré jméno ligy nebo ji prezentovat v očích veřejnosti v negativním světle.
 • Hráči i týmy jsou povinni přistupovat k lize a jednotlivým zápasům vážně a v každém zápase vyvinout maximální úsilí pro dosažení nejlepšího možného výsledku a umístění. Předčasné odcházení od herního místa, odpojování se ze zápasů, vzdávání zápasů v soupeřův prospěch či záměrná prohra jsou přísně zakázané.
 • Je přísně zakázáno záměrně zdržovat či narušovat ligu a/nebo zápasy nebo porušovat tato pravidla.
 • Hráči a trenér se nesmí účastnit žádného zápasu pod vlivem alkoholu či jakýchkoliv návykových nebo nepovolených podpůrných látek.
 • Hráči a týmy jsou na základě smlouvy o smlouvě o účasti v lize mezi týmem a pořadatelem povinni účastnit se marketingových aktivit dle pokynů pořadatele.
 • Odpovědnost za chování hráče nese nejen samotný hráč, ale i tým, jehož je hráč členem.

POSTIHY

 • Pokud se tým nebo hráč provinil proti pravidlům ligy, rozhodne pořadatel o postihu.
 • Příklady možných postihů:
  • Ústní varování
  • Ztráta určitého počtu kol v rámci jedné nebo více map
  • Ztráta určitého počtu map v rámci zápasu
  • Kontumace zápasu
  • Pokuta, pokud je sjednána ve smlouvě o smlouvě o účasti v lize
  • Dočasné vyloučení z ligy
  • Diskvalifikace z ligy
 • Volba postihu je výhradně na uvážení pořadatele.
 • Postih může být v rámci určitého počtu splitů, určitého počtu sezon nebo jinak časově určen. Postih je zpravidla udělen celému týmu.
 • Pořadatel může udělit postih týmu nebo hráči na základě udělení postihu hráči nebo týmu v jiné kompetitivní soutěži hrané ve hře Counter Strike: Global Offensive.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z ligy hráče a/nebo tým v případě
  • porušení těchto pravidel
  • porušení právních předpisů v souvislosti s účastí v lize
  • porušení smlouvy o účasti v lize
  • porušení dobrých mravů nebo etických zásad v souvislosti s účastí v lize
  • jiného poškození průběhu zápasu nebo ligy jakož i v případě důvodného podezření z takového porušení.

KONEC SEZONY

 • Do začátku prvního splitu navazujícího ročníku ligy nahlásí týmy novou soupisku dle pravidel nového ročníku ligy.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv ligu bez udání důvodu zkrátit, přerušit, ukončit nebo  změnit či doplnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo kdykoliv změnit název ligy. Pořadatel má zejména právo nerealizovat jakýkoli další ročník ligy.
 • V případě ukončení účasti týmu v lize z jakéhokoli důvodu může pořadatel buď ponechat místo neobsazené po jím stanovenou dobu nebo doplnit počet týmů jím stanoveným způsobem.
 • Týmy a hráči jsou povinni řídit se vedle těchto pravidel rovněž pokyny pořadatele a administrátora. V případě jejich rozporu jsou rozhodující pokyny pořadatele.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu ligy a/nebo jednotlivých zápasů nebo v souvislosti s ligou, či jiné situace mající dopad na regulérnost, dobrou pověst ligy vzniklé v průběhu ligy. Rozhodující je v takových případech posouzení a stanovisko pořadatele. Ve výše uvedených případech je pořadatel oprávněn vyloučit hráče či tým z ligy. Slot v lize a účast hráče v lize nejsou soudně vymahatelné.
 • Pořadatel může změnit osobu administrátora.
 • Webová stránka ligy je umístěna na adrese sazkaeleague.cz
 • Z ligy jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., Boosters s.r.o. a  osoby jim blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 • Každý hráč je povinný uvést o sobě na webu pravdivé údaje, v opačném případě může být z turnaje diskvalifikován on, případně i celý tým.